Wdrożenia systemów ERP

Integracja z IoT

Niższe koszty operacyjne, większa wydajność produkcji, szybsze procesy – to korzyści z zastosowania rozwiązań IoT w przedsiębiorstwie.

Firma ANEGIS wdraża rozwiązania z zakresu Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), aby zintegrować zasoby klientów z rozwiązaniem do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning, ERP), rozwiązaniem do zarządzania relacjami z klientem (ang. customer relationship management, CRM), systemem realizacji produkcji (ang. manufacturing execution system, MES) i innymi systemami zaplecza.

Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym dostarczają informacji o decydującym znaczeniu dla systemów planowania, co pozwala monitorować wydajność zasobów, przekształcać procesy operacyjne i łańcucha dostaw, a także ulepszać sposób zarządzania stanami magazynowymi.

Firma ANEGIS zatrudnia najlepszych specjalistów w dziedzinie robotyki i inżynierii i tworzy narzędzia skryptowe i programistyczne, łącza do interfejsów API oraz narzędzia do zarządzania interfejsami API, które współdziałają z oprogramowaniem Microsoft Dynamics 365 i innymi aplikacjami dla przedsiębiorstw.

Inteligentny przemysł

Konkurowanie na rynku w dobie czwartej rewolucji przemysłowej wymaga posiadania platformy, która integruje systemy zaplecza i technologię działania oraz komunikuje się z układami elektronicznymi wbudowanymi w produkty, materiały, elementy wyposażenia i narzędzia.

W firmie ANEGIS zdajemy sobie sprawę, że wszelkie przestoje w działaniu systemów fabrycznych, nawet te trwające tylko kilka sekund, mogą mieć poważne konsekwencje finansowe. Dlatego zapewniamy wdrażanie zamówionych rozwiązań bez wstrzymywania pracy systemów. Firma ANEGIS może też instalować skonfigurowane wstępnie rozwiązania, aby eliminować złożoność i kosztowność projektowania rozwiązań IoT oraz umożliwiać ich swobodną rozbudowę z poziomu od kilku do kilku milionów urządzeń.

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form