Wdrożenia systemów ERP

Ratowanie zagrożonych wdrożeń

W oparciu o szczegółową analizę problemów i potrzeby klientów - przygotujemy i zrealizujemy plan naprawczy projektu.

W naszym portfolio znajduje się wiele napraw i ponownych wdrożeń projektów Microsoft Dynamics 365, które całkowicie zawiodły lub po prostu nie spełniły w pełni oczekiwań firmy.

Projekty nie spełniają oczekiwań z różnych powodów. Słabe rezultaty często wynikają z tego, że partnerzy nie dysponują właściwym personelem, brak im niezbędnego doświadczenia, nie potrafią zarządzać projektem lub dlatego, że początkowy budżet był zbyt niski. Projekty te mogą zostać uratowane przy udziale właściwego partnera, który otwarcie i uczciwie informuje o potencjalnych kosztach i wie, jak naprawić nierozstrzygnięte problemy.

Wybór odpowiedniego partnera

Zaskakująco wielu certyfikowanych partnerów słabo się sprawdza przy wdrażaniu oprogramowania Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej Microsoft Dynamics AX).

Niektórzy liczą tylko na z zyski z licencji, inni nie mogą pozyskać odpowiednich pracowników lub są po prostu niedoświadczeni albo niekompetentni w zarządzaniu projektami. Problemy wynikają często bezpośrednio z procedury przetargowej, gdzie jeden z partnerów oferuje zaniżoną cenę, nie licząc na udane wdrożenie za podany koszt.

Równie często nieudane projekty Dynamics 365 wynikają z tego, że partner niepoprawnie zrozumiał jak złożona jest działalność klienta i w rezultacie klient nie przeznaczył w budżecie ilości pieniędzy wystarczającej na zakończenie projektu. Może to wywołać spiralę braku płatności i w konsekwencji niedostarczenie oczekiwanego standardu. Taka sytuacja rzadko kończy się dobrze.

Wszystkie przeprowadzone przez nas działania ratunkowe projektów mogą zostać sprawdzone i potwierdzone. Przeprowadzimy dla Państwa jednodniowe darmowe badanie i powiemy Państwu, co naprawdę poszło nie tak i jak to naprawić. Będzie to obejmować pisemny kosztorys i porady dotyczące sposobu uniknięcia takich problemów w przyszłości.

Prace naprawcze mogą obejmować zakres od zwykłego szkolenia z dostarczonego oprogramowania, przez zidentyfikowanie wadliwych procesów, po całościową przebudowę rozwiązania. Może to wymagać zmiany środowiska, kodu, konfiguracji, skorzystania z innych modułów (lub pluginów) lub po prostu zmiany podejścia do wykorzystania oprogramowania.

Formularz kontaktowy
Zapraszamy do kontaktu
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form