Microsoft Dynamics CRM

Microsoft Dynamics CRM

Jedna platforma do zarządzania relacjami z klientem i sterowania sprzedażą – Dynamics CRM tworzy przejrzysty profil klientów, automatyzuje sprzedaż i zapewnia łatwy dostęp do informacji.

Wideo o Dynamics 365 dla sprzedaży 2:45′

Omówienie systemu Dynamics CRM

Kompletne rozwiązanie Microsoft do zarządzania relacjami z klientem (ang. Customer Relationship Management — CRM) łączy ludzi, dane i procesy. Jest to możliwe dzięki pakietowi aplikacji inteligentnych, które działają bezproblemowo w chmurze lub lokalnie.

Microsoft CRM umożliwia tworzenie i utrzymywanie przejrzystego profilu klientów — od pierwszego kontaktu z nimi, w trakcie sprzedaży i po jej zakończeniu. Informacje o działaniach klientów oraz ich dane zostaną umieszczone w jednym miejscu. Dzięki zautomatyzowanemu procesowi sprzedaży, zwiększą Państwo produktywność firmy, zyskają dostęp do kluczowych informacji, usprawnią cykle sprzedaży i zredukują koszty.

Dzięki Dynamics 365 można…

Zautomatyzować proces sprzedaży

Aplikacja pozwala na tworzenie obszarów i zespołów do zoptymalizowania sprawności działania organizacji. W ramach programu można budować cenniki, określać zniżki oraz grupy jednostek, aby usprawnić zarządzanie ofertami. Wyznaczenie celów pozwala również śledzić udział przedstawicieli handlowych. Efektem wdrożenia Microsoft Dynamics CRM będzie zwiększenie wydajności, uzyskanie dostępu do kluczowych informacji, usprawnienie cyklu sprzedaży i redukcja kosztów.

1/16
Skutecznie zarządzać szansami sprzedaży

System pozwala wyszukiwać i śledzić wszystkie szanse sprzedaży. Dzięki Microsoft CRM można wykorzystać etapy sprzedaży realizowane w danej organizacji, stworzyć proces dla całej organizacji w celu pozyskiwania potencjalnych klientów. Dostęp do aktualnych informacji dotyczących szans sprzedaży pomaga w podejmowaniu decyzji biznesowych. Mierzenie sukcesów i porażek jest łatwe i intuicyjne.

2/16
Opracowywać najlepsze rozwiązania

Metody dostosowane do rodzaju szansy sprzedaży pomogą przedstawicielom handlowym w podjęciu skutecznych działań, które usprawnią procesy. Dzięki powiązaniu kilku podmiotów można usprawnić działania i zaoszczędzić czas przedstawicieli handlowych. Dodatkowo obniżą Państwo koszty szkoleń i zwiększą akceptację wśród użytkowników.

3/16
Współpracować w czasie rzeczywistym

Microsoft Dynamics CRM umożliwia tworzenie, wyświetlanie, edycję, zatwierdzanie i wyszukiwanie literatury handlowej. Centralne repozytorium informacji o sprzedaży jest doskonałym źródłem wiedzy o procesach handlowych. Mogą Państwo śledzić informacje o produktach, prezentacje, broszury, zasady, procedury, oficjalne dokumenty, a także informacje o konkurencji, cenniki, raporty roczne oraz instrukcje obsługi.

4/16
Wykorzystać w pełni każdą szansę sprzedaży

W systemie generowane są szybkie sugestie dotyczące sprzedaży wiązanej i rozszerzeń oferty na podstawie szans sprzedaży i zamówień. Umożliwia on również odkrywanie nowych okazji sprzedaży wśród dotychczasowych klientów. Wyższy poziom obsługi to wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów. Sprzedaż produktów dotychczasowym klientom zwiększy zyski Państwa firmy. Aby jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby klientów, warto sugerować im alternatywne rozwiązania.

5/16

Przeglądać dane na dowolnych urządzeniach

Wszystkie szczegółowe informacje na temat potencjalnych klientów znajdą Państwo w jednym systemie. Dostęp do nich możliwy jest nawet podczas podróży. Dane klientów można przeglądać i edytować na wszystkich urządzeniach. Można też aktualizować, klasyfikować lub przypisywać informacje o potencjalnych klientach i szansach sprzedaży w trakcie podróży. Ponadto do dyspozycji są obszerne raporty offline umożliwiające analizowanie stanu sprzedaży.

6/16

Poprawić ocenę potencjalnych klientów

Wyszukiwanie i zapisywanie reakcji oraz informacji dotyczących potencjalnych klientów w jednym miejscu, pozwala je potem łatwo śledzić i przypisywać. Korzystając z wcześniej zdefiniowanych algorytmów można oceniać i przypisywać określone reakcje. Przypisanie potencjalnych klientów do odpowiedniego przedstawiciela handlowego wraz z pełną historią interakcji dzieje się natychmiast. Można śledzić reakcje klientów w różnych kanałach komunikacji, wiążąc ich z określoną kampanią lub źródłami potencjalnych klientów. Reakcje te warto wykorzystać, aby zyskać potencjalnych klientów i nowe szanse sprzedaży.

7/16

Zautomatyzować przepływ pracy

Większa produktywność dzięki korzystaniu z przepływów pracy dostosowanych do osób, zespołów lub całej organizacji. Dynamiczne przypisywanie zadań do odpowiedniej osoby jest możliwe przy użyciu zasad, które można konfigurować. Dzięki Microsoft Dynamics CRM przyspieszą Państwo zatwierdzenia stosując wstępnie zdefiniowane przepływy pracy, ustawią alerty i przypomnienia dotyczące punktów kontrolnych kampanii, by poinformować o nich odpowiednich ludzi.

8/16

Mierzyć planowaną sprzedaż i przychody

Mierzenie skuteczności działań marketingowych jest możliwe przy pomocy kluczowych wskaźników wydajności. Śledzenie kluczowych wskaźników kampanii umożliwiają wbudowane raporty. Do rozpoznawania trendów i przydzielania zasobów służą zaawansowane analizy predykcyjne. Na podstawie pełnego obrazu klientów można aktywnie tworzyć oferty. Dodatkowo porównanie efektywności kampanii pomoże w podejmowaniu lepszych decyzji w przyszłości.

9/16

Ułatwić obsługę klienta

Telefon, e-maile, czat, witryna sieci Web i bezpośrednie spotkania z klientami – to kanały, z których mogą Państwo korzystać do tworzenia, rozwiązywania i zarządzania tematami. Kierowanie i eskalowanie oparte na zasadach przyspieszy sukces i rozwiąże problem już podczas pierwszej rozmowy. Czynności związane z konkretnymi sprawami można planować i wykonywać ręcznie lub automatycznie. Archiwizowanie działań pozwala na odniesienie się do nich w przyszłości. Dzięki błyskawicznemu dostępowi do historii każdego klienta i umowom serwisowym mogą Państwo zapewniać szybką i skuteczną obsługę.

10/16

Usprawnić planowanie usług

Nakreślenie usług na podstawie powiązanych zasobów oraz planu pracy zwiększa dokładność. W jednym miejscu uzyskują Państwo dostęp do kalendarza pracowników świadczących usługi oraz informacji dotyczących zasobów. Dzięki temu można zoptymalizować tworzenie harmonogramów, zaoszczędzić czas i zmniejszyć koszty — mają Państwo dostęp do przejrzystych informacji na temat skuteczności kalendarza pod kątem osiągania celów związanych z daną usługą.

11/16

Automatycznie monitorować kanały pod kątem nowych zgłoszeń

Microsoft Dynamics CRM umożliwia stworzenie systemu automatycznego tworzenia zgłoszeń na podstawie wpisów w mediach społecznościowych i e-maili. Skierowanie zgłoszenia do odpowiedniej kolejki sprawi, że konsultanci będą mogli szybko się nimi zająć. Kolejki mogą być używane do organizowania, szeregowania i monitorowania postępów prac. Publiczne i prywatne kolejki umożliwiają określonym użytkownikom przeglądanie postępów prac w zakresie obsługi klienta oraz zarządzanie nimi.

12/16

Ustalać oczekiwania klientów

Oferowanie zróżnicowanego poziomu pomocy technicznej jest możliwe dzięki umowom dotyczącym poziomu usług. System pozwala śledzić i analizować pierwsze reakcje oraz rozwiązanie zgłoszeń, a także śledzić czas oczekiwania na zajęcie się zgłoszeniem lub na klienta. Uprawnienia umożliwiają określenie terminu, w którym zostanie zapewniona pomoc techniczna, na podstawie liczby zgłoszeń lub godzin.

13/16

Analizować dane rynkowe i działaj na podstawie uzyskanych wyników

Specjaliści ds. sprzedaży, marketingu i obsługi klienta mogą słuchać, zdobywać informacje oraz skuteczniej angażować się w sprawy klientów za pośrednictwem kanałów społecznościowych. Nastroje panujące na wielu kanałach społecznościowych są zasobem do analizy rynków, która dostarcza wiedzę potrzebną do działania. Użytkownicy mogą globalnie i w czasie rzeczywistym śledzić produkt, markę, konkurencję i kampanie, a także zrozumieć ich klientów oraz ich działalność w całej sieci społecznościowej.

14/16

Śledzić trendy i znaleźć elementy, które je kształtują

Dzięki Microsoft Dynamics CRM mogą Państwo dowiedzieć się, czy podjęte tematy są popularne w mediach społecznościowych oraz jak zmienia się liczba wpisów w czasie. Lista wyszukiwanych tematów jest doskonałym źródłem wiedzy o gorących i popularnych zagadnieniach, które są dla Państwa ważne. Microsoft Social Engagement obsługuje 20 języków. Narzędzie pobiera dane z Twittera, Facebooka, Instagrama, materiałów wideo, blogów, forów, systemów dostarczania wiadomości i RSS.

15/16

Dotrzeć do klientów

Korzystając z zaawansowanych multimediów można rozszerzyć obecność w mediach społecznościowych. Wykorzystując grupy biurowe do przypisywania wpisów oraz udostępniania kanałów i profili pozwolą Państwo swoim zespołom współpracować i działać w sieci społecznościowej. Dzięki dostępowi do szczegółowych informacji profilowych, dowiedzą się Państwo do kogo warto dotrzeć.

16/16

Dynamics 365 do zarządzania relacjami z klientem

Dynamics 365 zapewnia szeroki wachlarz narzędzi do zarządzania relacjami z klientem w postaci pakietu aplikacji. Aplikacje oparte na rolach mogą być licencjonowane indywidualnie lub grupowo (Enterprise Edition). Do wyboru są pełne lub niepełne (dla członków zespołu) subskrypcje użytkowników, dlatego płacą Państwo tylko za te funkcje, które aktualnie są potrzebne. W miarę rozwoju można dodawać nowe aplikacje lub nowych użytkowników.

Aplikacje CRM z rodziny Microsoft Dynamics 365

Szeroka integracja

Usługa Dynamics 365 jest zintegrowana z produktami z rodziny Microsoft. Do wykorzystania są funkcje analizy sprzedaży w rozwiązaniu Power BI, wspólne tworzenie dokumentów w czasie rzeczywistym w programie Word, interakcje z klientami w Microsoft Social Engagement oraz integracja z programami Outlook, Excel, Skype i OneNote.

Zespoły ds. sprzedaży mogą pracować nad danymi i podejmować działania bezpośrednio w usłudze Office 365. Wyceny można tworzyć na podstawie informacji o klientach, precyzyjnych danych dotyczących ceny oraz stanów magazynowych. Następnie mogą one zostać zapisane w odpowiednim systemie. Można też naliczyć niestandardową zniżkę dla klienta, a następnie przesłać ofertę klientowi. To wszystko jest możliwe do zrobienia bez konieczności zamykania aplikacji Outlook.

Microsoft Dynamics 365

Czy wiedzą Państwo, że…

Microsoft Dynamics CRM jest obecnie częścią edycji korporacyjnej pakietu Dynamics 365.

Więcej o Dynamics 365 Enterprise Edition