Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX

Microsoft Dynamics AX jest wszechstronnym systemem ERP dla lokalnych i globalnych przedsiębiorstw.

wideo o Microsoft Dynamics AX 2:22′

Omówienie systemu Dynamics AX

Dzięki połączeniu bogatych funkcji dostosowanych do wiodących branż, Microsoft Dynamics AX pozwala Państwa przedsiębiorstwu na to, by stawić czoła wyzwaniom przyszłości i poszerzyć możliwości biznesowe. Microsoft Dynamics AX, pracujący na lokalnych serwerach lub w chmurze, wspiera i usprawnia wszystkie krytyczne procesy biznesowe, włącznie z obsługą wielu języków i walut.

Niezależne badania wskazały szereg funkcjonalnych zalet Microsoft Dynamics AX w porównaniu z innymi rozwiązaniami ERP Poziomu 1 (typu SAP, Oracje), w tym:

 • Łatwość dostosowywania
 • Duża elastyczność
 • Łatwość integracji
 • Znajomość interfejsu
Źródło: Clash of the Titans 2016, Panorama Consulting Solutions.

Główne funkcje

Zarządzanie finansami

 • Księga Główna
 • Zarządzanie należnościami i wierzytelnościami
 • Zarządzanie rachunkami bankowymi
 • Kontrola budżetowa
 • Wsparcie usług wspólnych
 • Zarządzanie zgodnością z przepisami
Zarządzanie finansami

1/6

Produkcja

 • Planowanie materiałów i mocy produkcyjnych
 • Zarządzanie zasobami
 • Planowanie zadań i sekwencjonowanie
 • Konfiguracja produktu
 • Zarządzanie halą produkcyjną
Produkcja

2/6

Zarządzanie łańcuchem dostaw

 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie rozproszonymi magazynami
 • Umowy handlowe
 • Sprzedaż przyszłej produkcji
 • Planowanie dystrybucji
 • Zarządzanie jakością
Zarządzanie łańcuchem dostaw

3/6

Analiza danych biznesowych i raportowanie

 • Raporty standardowe, analityczne i tworzone dynamicznie przy pomocy Microsoft SQL Server Reporting Services
 • Dostosowane do ról, wstępna konfiguracja wielowymiarowe kostki danych
 • Pulpit z widokiem kluczowych wskaźników wydajności
Analiza danych i raportowanie

5/6

Zarządzanie kapitałem ludzkim

 • Zarządzania organizacyjne i zarządzanie personelem
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zarządzanie rozwojem, szkoleniami i wydajnością
 • Portal samoobsługowy dla pracowników
 • Zarządzanie wydatkami

Zaopatrzenie i pozyskiwanie dostaw

 • Zamówienia i kontrakty serwisowe
 • Zgłoszenia serwisowe i ich obsługa
 • Zarządzanie naprawami
 • Subskrypcja usług

5/6

Zarządzanie projektami i obsługa księgowa

 • Księgowanie i fakturowanie projektów
 • Kontrola kosztów projektów
 • Struktury podziału pracy
 • Współdziałanie z Microsoft Project

Zarządzanie sprzedażą

 • Automatyzacja pracy sprzedawców i działu marketingu
 • Zarządzanie szansami sprzedażowymi
 • Zarządzanie procesem sprzedaży
 • Połączenie z Microsoft Dynamics CRM

6/6

Dlaczego warto wybrać Microsoft Dynamics AX?

Preferowany sprzedawca

W globalnej ankiecie skierowanej do 6700 przedsiębiorstw zapytano o preferowanego dostawcę przy ich kolejnej inwestycji w ERP. Większość wybrała Microsoft Dynamics AX.

Źródło: ICT Enterprise Insights 2013, Ovum Research.

Companies earning $50m to $1bn.

Firmy zarabiające 50 mln USD do 1 mld USD.

Companies earning $1bn or more.

Firmy zarabiające 1 mld USD lub więcej.

1/3

Niższe koszty

Badanie przeprowadzone przez Panorama Consulting Solutions wykazało, że wśród wszystkich rozwiązań ERP Poziomu 1 posiadanie Microsoft Dynamics AX wiąże się z poniesieniem najniższego kosztu.

Źródło: Clash of the Titans 2016, Panorama Consulting Solutions.
(w USD)
Planned vs actual

2/3

Udział w rynku

Microsoft Dynamics AX posiada już największy rynkowy udział wśród użytkowników rozwiązań ERP Poziomu 1 w sektorze produkcyjnym.

Źródło: The 2015 Manufacturing ERP Report, Panorama Consulting Solutions.
top ERP vendors by market share

3/3

Microsoft Dynamics 365

Czy wiedzą Państwo, że?

Microsoft Dynamics AX jest obecnie znany jako Finance and Operations i jest również dostępny w ramach Edycji Korporacyjnej Dynamics 365.

Więcej o edycji korporacyjnej