Internet rzeczy (IoT)

Internet rzeczy (IoT)

IIoT zwiększy wydajność produkcji i zasobów o 18% w ciągu 5 lat – przewidują przedsiębiorcy, którzy zainwestowali w rozwiązania IIoT. Raportuje PwC.

wideo o Internecie rzeczy w handlu 1:36′

Szybkie podłączanie

Firma ANEGIS może łączyć nowe lub dotychczasowe narzędzia telemetryczne z systemami zaplecza przedsiębiorstwa. Dane z milionów połączonych urządzeń, dotychczas wykorzystywane tylko w niewielkim stopniu lub niewykorzystywane wcale, można obecnie analizować i na ich podstawie podejmować działania, które pozwolą zwiększyć elastyczność i dochodowość procesów operacyjnych oraz mechanizmów zarządzania łańcuchem dostaw.

ANEGIS opracowuje rozwiązania IoT m.in. do następujących zastosowań

Sterowanie łańcuchem dostaw
Sterowanie łańcuchem dostaw
Śledzenie produktów i monitorowanie warunków ich przechowywania.
Inteligentne zarządzanie produktami
Inteligentne zarządzanie produktami
Automatyzacja procesów uzupełniania zapasów magazynowych.
Usługi serwisowe w terenie
Usługi serwisowe w terenie
Bieżąca ocena wydajności zasobów z analizą danych przesyłanych strumieniowo.
Poziomy magazynowe
Poziomy magazynowe
Monitorowanie poziomów w zbiornikach i cysternach.
Śledzenie floty
Śledzenie floty
Kontrolowanie zasobów i tras.
Monitorowanie temperatury
Monitorowanie temperatury
Monitorowanie temperatury w zastosowaniach przemysłowych i handlowych.
Monitorowanie położenia
Monitorowanie położenia
Śledzenie lokalizacji towarów.
Zastosowania oparte na komunikacji między urządzeniami
Zastosowania oparte na komunikacji między urządzeniami
Automatyczna diagnostyka urządzeń i sterowanie zasobami.

Zastosowanie w branżach

Produkcja

IoT umożliwia ograniczenie kosztów i ryzyka wytwarzania produktów oraz przekazywanie i modyfikowanie planu produkcyjnego dzięki bieżącej telemetrii zintegrowanej z systemem planowania zasobów przedsiębiorstwa (ang. enterprise resource planning, ERP). Pozwala też monitorować przepływ danych bieżących w celu przewidywania potencjalnych problemów i potrzeb w zakresie konserwacji. Analityka prognostyczna umożliwia inteligentną automatyzację działań i profilaktyczną konserwację, która może aktywować automatyczne alerty i wdrażać czynności operacyjne w celu zapobiegania nieplanowanym przestojom.

Analizowanie informacji w czasie rzeczywistym można wprowadzić bez konieczności zarządzania skomplikowaną infrastrukturą i złożonym oprogramowaniem. Ułatwia to konfigurowanie paneli kontrolnych na podstawie danych bieżących dotyczących np. wydajności maszyn, warunków produkcji, stanu urządzeń i potencjalnych nieprawidłowości.

1/6

Handel detaliczny

Łatwe w dostosowywaniu, skonfigurowane wstępnie rozwiązania pomagają w zmniejszaniu kosztów operacyjnych, monitorowaniu poziomu jakości i bezpieczeństwa, konserwacji wyposażenia oraz w śledzeniu zapasów – od sklepów poprzez obiekty hotelarskie aż po placówki rozrywkowe.

Śledzenie zapasów magazynowych i profilaktyczna konserwacja sprzyjają oszczędnościom i rozwojowi działalności w najróżniejszych miejscach sprzedaży detalicznej – od supermarketów i obiektów sportowych aż po restauracje i automaty sprzedające.

2/6

Ochrona zdrowia

IoT pomaga wprowadzać zmiany w procesach, opiece zdrowotnej i konserwacji wyposażenia. Czujniki IoT można stosować do monitorowania i utrzymywania sprawności istotnych urządzeń, nadzorowania procedur higienicznych oraz monitorowania zapasów środków farmaceutycznych i materiałów eksploatacyjnych.

Profilaktyczna konserwacja zapobiega występowaniu problemów, dzięki czemu urządzenia medyczne o znaczeniu krytycznym są gotowe do działania, zawsze gdy jest taka potrzeba.

Dzięki czujnikom przeznaczonym do noszenia pacjenci mogą odbywać terapię w domach, podczas gdy lekarze zdalnie śledzą ich stan zdrowia i na bieżąco reagują na jego zmiany.

3/6

Zasoby naturalne

IoT pozwala zwiększyć efektywność korzystania z zasobów naturalnych. Monitorowanie jakości i warunków środowiskowych dostaw wody pomaga zapewnić czystszą wodę pitną, a jednoczesne monitorowanie spożycia wody umożliwia oszczędności i ograniczenie jej zużycia.

Dzięki tworzeniu inteligentnych sieci energetycznych i optymalizacji sprawności paneli słonecznych poprzez zdalne monitorowanie i profilaktyczną konserwację można lepiej dopasować ilość produkowanej energii do zapotrzebowania na nią.

Z kolei monitorowanie warunków środowiskowych i bezpieczeństwa, śledzenie zarządzania efektywnością i odpadami oraz wykonywanie profilaktycznej konserwacji pomaga ograniczać przestoje urządzeń.

4/6

Inteligentne miasta

Rozwiązania IoT zwiększają bezpieczeństwo i sprawność funkcjonowania miast, przekształcając infrastrukturę, budynki i usługi.

Zdalne monitorowanie zasobów publicznych sprzyja efektywności świadczenia usług komunalnych – od naprawiania zepsutych latarni poprzez konserwację sygnalizacji świetlnej aż po optymalizowanie tras śmieciarek. Śledzenie zużycia energii i wdrażanie inteligentnych sieci elektrycznych zmniejsza awaryjność przesyłania energii i jej niekorzystny wpływ na środowisko oraz poprawia wydajność, co umożliwia obniżanie stawek dla odbiorców. Połączone ze sobą urządzenia i systemy działające w budynkach sprzyjają również powstawaniu zdrowszych i bardziej ergonomicznych miejsc do pracy i życia.

5/6

Transport

Urządzenia IoT pozwalają na śledzenie i monitorowanie zasobów flotowych. Inteligentna analityka umożliwia profilaktyczną konserwację, która zapewnia stałą sprawność pojazdów dzięki eliminowaniu potencjalnych problemów w czasie, gdy pojazdy nie są eksploatowane.

Logistykę floty można usprawnić, korzystając z bieżących danych i alertów do optymalizowania tras dostaw, monitorowania skuteczności i szybkiego reagowania na występujące opóźnienia lub problemy. Monitorowanie i przetwarzanie bieżących danych o ruchu drogowym pomaga zarządzać infrastrukturą transportową, oceniać warunki na drogach i rozładowywać korki.

6/6

Analityka przesyłania strumieniowego

W ramach scenariuszy IoT i przemysłowego Internetu rzeczy (ang. Industrial Internet of Things, IIoT) analityka przesyłania strumieniowego zapewnia przetwarzanie nawet milionów zdarzeń na sekundę. Wiele strumieni można na bieżąco porównywać ze sobą nawzajem lub z historycznymi wartościami i modelami. Można też ustawiać alerty wyzwalane, kiedy w strumieniu występują określone nieprawidłowości, wartości progowe lub inne warunki.

Rzeczywistość mieszana i IoT

Komputer Microsoft HoloLens daje niepowtarzalną możliwość połączenia rzeczywistości mieszanej z Internetem rzeczy. Mieszana rzeczywistość, którą kreuje HoloLens, nakłada cyfrowe treści na otoczenie użytkownika, a obrazy holograficzne pojawiają się bezpośrednio w jego polu widzenia.

Możliwość nakładania holograficznych wizerunków obiektów IoT na te urządzenia, gdy użytkownik na nie spogląda, może zapewnić bardziej intuicyjną obsługę składników IoT, która znacznie przewyższa sterowanie za pośrednictwem ekranu. Wystarczy, że użytkownik spojrzy na dowolne widoczne urządzenie IoT, aby zyskać możliwość kontrolowania jego pracy za pomocą holograficznych elementów sterujących czy nawet poleceń głosowych.

Prognozy IoT
Prognozy do roku 2018
60% członków szczebla kierowniczego w globalnych przedsiębiorstwach korzysta z aplikacji dostosowanych do IoT lub planuje ich używanie.
Forrester Research,
listopad 2016 r.
Całkowite koszty własności w przypadku operacji biznesowych zostaną ograniczone o 30% dzięki inteligentnym urządzeniom inteligentnym i uprzemysłowionym usługom.
Gartner, październik 2015 r.
IoT przyniesie 15-procentowy wzrost produktywności zakładów wytwórczych w zakresie wprowadzania na rynek nowatorskich produktów i zwiększania wydajności łańcucha dostaw.
IDC, marzec 2016 r.