Dynamics 365 for Talent

Dynamics 365 for Talent

Podstawą każdego sukcesu w biznesie są ludzie – w budowaniu zaangażowanego zespołu pracowników pomoże aplikacja Dynamics 365 for Talent.

Wideo o Dynamics 365 for Talent 0:59′

Omówienie aplikacji Talent

Dzięki aplikacji Microsoft Dynamics 365 for Talent można automatyzować i zarządzać pracą zarówno osób zatrudnionych na pełen etat, jak i realizujących zlecenia. Oprogramowanie zawiera moduły administracji zasobami ludzkimi, planowania pracy zespołu i budowania pozytywnych doświadczeń pracowników. Ścisła integracja aplikacji z LinkedIn Recruiter łączy różne informacje na temat kandydatów i tworzy ich szczegółowe profile, żeby poprawić ROI procesu rekrutacji. Powiązanie oprogramowania z Office 365 umożliwia łatwe planowanie rozmów grupowych i zarządzanie danymi w Microsoft Excel.

Motywacja

Aplikacja ułatwia zarządzanie działaniami kompensacyjnymi, w tym definiowaniem stałych i zmiennych planów wynagrodzeń, a także premii punktowych, cyklicznych, krótkoterminowych lub rocznych dodatków. W opcjach jest również planowanie długoterminowych motywatorów takich jak nagrody pieniężne, programy giełdowe i opcje na akcje.

1/3

Sukces

Nowi pracownicy będą pracować wydajniej i chętniej włączać się w budowanie sukcesu firmy, jeśli przejdą angażujące szkolenie, które wywoła w nich pozytywne wrażenia. W aplikacji Dynamics 365 for Talent pracownicy mogą przeglądać i aktualizować swoje dane osobowe, wyświetlać nadchodzące kursy i oceny pracy oraz identyfikować możliwości rozwoju kariery, które pomogą im uwolnić potencjał i osiągnąć cele.

2/3

Doskonałość

Poprzez realizację opłacalnych planów utrzymania pracowników w firmie można dążyć do osiągnięcia doskonałości operacyjnej. Opcje określania i realizacji umiejętności, kompetencji, edukacji i rozwoju pracowników dostępne w aplikacji, pomogą dopasować do poszczególnych osób te zadania, które wykorzystają ich potencjał, zainteresowania i talenty.

3/3