Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Sales

Dzięki Microsoft Dynamics 365 for Sales skuteczna sprzedaż i wyjątkowa obsługa klienta mogą iść w parze i pracować na sukces firmy.

Wideo o Dynamics 365 dla sprzedaży 2:45′

Omówienie aplikacji Sales

Dzięki Dynamics 365 for Sales mogą Państwo korzystać z wbudowanych analityk predykcyjnych i inteligencji cyfrowej, aby przewidywać potrzeby klientów, personalizować procesy sprzedaży oraz sprzedawać więcej i szybciej. Dynamics 365 for Sales pozwala uzyskiwać jak najwięcej korzyści z danych, określać wskaźniki wiodące i wyszukiwać szanse o największym potencjale.

Inteligencja

Sztuczna inteligencja i analizy predykcyjne wspomagają podejmowanie dobrych, strategicznych decyzji. Automatyzacja procesu przyznawania punktacji leadom umożliwia skupienie się na potencjalnych klientach i uzyskanie głębokiego wglądu w historię relacji z klientami.

1/3

Współpraca

Efektywna współpraca szybciej finalizuje transakcje. System posiada funkcje udostępniania notatek ze spotkań i wydarzeń, a także tworzenia własnych dokumentów sprzedażowych, wspólnie opracowywanych w czasie rzeczywistym. Państwa sprzedawcy mogą pracować o każdej porze, wszędzie i na dowolnym urządzeniu.

2/3

Wydajność

Monitorowanie wydajności i wyników jest możliwe dzięki zintegrowanym pulpitom z opcją dostosowania, które minimalizują rozproszenie i maksymalizują skupienie na celach. Gamifikacja zachęca do zdrowej konkurencji i pomaga sprzedawcom koncentrować się priorytetach.

3/3