Dynamics 365 for Finance and Operations

Dynamics 365 for Finance and Operations

Szybsze procesy biznesowe, mądrzejsze podejmowanie decyzji, zaawansowane analizy – teraz dzięki Dynamics 365 for Finance and Operations.

Omówienie aplikacji Finance and Operations

Aplikacja Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej zwana Dynamics AX) jest flagową aplikacją firmy Microsoft do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP). Operacje obecnie korzystają z pełnej integracji z aplikacjami Dynamics CRM i Office 365, umożliwiając szybsze procesy biznesowe, lepszą widoczność i optymalizację podejmowanych decyzji.

Dynamics 365 for Finance and Operations napędza rozwój firmy dzięki przełomowym możliwościom sztucznej inteligencji. Azure Machine Learning oraz Cortana Intelligence umożliwiają przejście od prostych opisowych analiz do wyprzedzających, wspomagających działanie rekomendacji, zapewniając przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną, od realizacji łańcucha dostaw do spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Aplikacja Dynamics 365 for Finance and Operations może...

Być dostępny w każdym miejscu, o każdej porze
Nowe doświadczenie użytkownika zostało zoptymalizowane dla wielu platform i aplikacji mobilnych. Przejrzysty, nowoczesny i intuicyjny interfejs użytkownika oparty na przeglądarce jest przyjemny w użyciu i łatwy do opanowania. Wszystkie informacje dostępne są w każdej chwili, z każdego miejsca, z dowolnego urządzenia.

1/9

Dać dostęp do informacji, które są potrzebne
Wbudowane rozwiązanie business intelligence (Power BI) zapewnia wgląd w całą działalność w czasie rzeczywistym. Mogą Państwo połączyć zewnętrzne usługi danych z historycznymi danymi i wykorzystać zaawansowane narzędzia analityczne, aby przekształcić informacje we wnioski wspomagające podejmowanie dobrych decyzji.

2/9

Odpowiedzieć na pytania, które jeszcze nie zostały zadane
Integracja pakietu Cortana Analytics Suite i Power BI dostarcza odpowiedzi w sposób proaktywny. Użycie funkcji Quick Insights (szybki wgląd) do uruchomienia głębokich algorytmów analitycznych umożliwia eksplorację ukrytych trendów. Kontrola funkcjonalności za pomocą prostego języka pozwala uzyskać natychmiastową odpowiedź na pytanie, na przykład takie: "Cortana, jaka jest w tym miesiącu średnia wydatków potencjalnych klientów według kryteriów geograficznych?"

3/9

Przepowiedzieć przyszłość
Usługa Azure Machine Learning dostarcza mocy inteligencji predykcyjnej. Najnowocześniejsze algorytmy do przewidywania potencjalnych problemów i możliwości pozwalają na sprawne tworzenie oraz wdrażanie niestandardowych modeli predykcyjnych, dostępnych na każdym urządzeniu, wszędzie, z połączonych źródeł danych.

4/9

Dać więcej mocy dokładnie wtedy, gdy zachodzi taka potrzeba
Chmura systemu Azure zapewnia więcej wydajności na żądanie. Automatyczna skalowalność usługi dopasowuje ją do wymagań biznesowych (płać tylko za wykorzystywane zasoby). Wdrożenie, modyfikacja i aktualizacja systemów przebiegają z minimalnymi zakłóceniami. Azure została zaprojektowana do poradzenia sobie z każdym obciążeniem.

5/9

Znaleźć problemy zanim się ujawnią
Zaawansowane telemetria i diagnostyka proaktywnie wykrywają problemy. Usprawnienie procesów biznesowych następuje dzięki analizom wykorzystania i wydajności systemu w czasie rzeczywistym. Predykcyjna konserwacja minimalizuje koszty i skraca czas przestojów.

6/9

Oszczędzić cenny czas
Każde kliknięcie i operacja są zoptymalizowane w celu poprawy produktywności i oszczędności czasu. Aranżacja wideokonferencji jednym kliknięciem za pośrednictwem Skype for Business wbudowanym w Office 365, a następnie wspólne tworzenie dokumentów pakietu Office w czasie rzeczywistym to tylko niektóre z funkcji aplikacji. Dostęp do kontekstowego business intelligence jest możliwy bezpośrednio z Office 365.

7/9

Zapewnić całkowitą kontrolę
Portal Lifecycle Services oparty na platformie Azure zapewnia kompleksowe zarządzanie aplikacjami. Ograniczenie kosztów i ryzyka może nastąpić już przed wdrożeniem poprzez modelowanie i testowanie systemu w Lifecycle Services. Przy użyciu zautomatyzowanych najlepszych praktyk czas wdrażania może zostać skrócony z tygodni do minut.

8/9

Zapewnić bezpieczeństwo informatyczne firmy
85 procent firm z listy Fortune 500 polega na platformie Azure. Dzięki wbudowanemu odzyskiwaniu danych, zasoby firmy i nakłady pracy są zabezpieczone bez dodatkowych kosztów przeznaczonych na centrum danych. Umowy o całodobowych usługach wsparcia technicznego klasy korporacyjnej pozwalają na korzystanie z pomocy specjalistów przez całą dobę. Azure zapewnia niezależność i prywatność danych jako pierwszy dostawca chmury spełniający rygorystyczne wymogi Unii Europejskiej dotyczących bezpieczeństwa.

9/9

Dlatego warto wybrać Dynamics 365 for Operations?

Preferowany sprzedawca

W ankiecie przeprowadzonej wśród 6700 przedsiębiorstw na całym świecie zapytano o ich plany zakupowe dotyczące ERP. Ponad połowa wskazała Microsoft Dynamics jako następną preferowaną inwestycję.

Źródło: ICT Enterprise Insights 2013, Ovum Research.

Companies earning $50m to $1bn.

Firmy zarabiające 50 mln USD do 1 mld USD.

Companies earning $1bn or more.

Firmy zarabiające 1 mld USD lub więcej.

1/3

Niższe koszty

Badanie przeprowadzone przez Panorama Consulting określiło, że wśród wszystkich rozwiązań ERP Poziomu 1 wdrożenie Microsoft Dynamics wiąże się z poniesieniem najniższego kosztu.

Źródło: Clash of the Titans 2016, Panorama Consulting Solutions.
(w USD)
Planned vs actual

2/3

Udział w rynku

W przemyśle produkcyjnym Microsoft Dynamics ma większy udział rynkowy niż inni dostawcy rozwiązań ERP Poziomu 1.

Źródło: The 2015 Manufacturing ERP Report, Panorama Consulting Solutions.
top ERP vendors by market share

3/3