Dynamics 365 dla Obsługi Klienta

Dynamics 365 dla Obsługi Klienta

Zapewniaj obsługę klienta na światowym poziomie.

Omówienie aplikacji dla Obsługi Klienta

Zapewnij swoim agentom możliwość dostarczania klientom oczekiwanych przez nich usług - w każdej chwili, poprzez dowolny kanał. Reaguj dynamicznie na zmiany rynku w elastycznym środowisku opartym na chmurze i posiadającym wbudowaną cyfrową inteligencję. Dynamics 365 dla Obsługi Klienta zapewnia twoim agentom jednolitą platformę udzielającą w czasie rzeczywistym odpowiedzi, których potrzebują.

Doświadczenie

Daj swoim agentom pełnię informacji umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji i zapewniającą profesjonalną obsługę. Zintegrowana platforma zapewnia jednolite doświadczenie, gdzie wszystkie interakcje mogą być obsługiwane w jednym miejscu, zarówno na urządzeniu stacjonarnym, jak i mobilnym.

1/3
KALKULATOR CEN →

Inteligencja

Wykorzystuj analizę predykcyjną do przekształcenia danych opisowych w spostrzeżenia wspomagające działanie. Identyfikuj trendy i możliwości koncentrując się na aktywnej obsłudze klienta. Wykorzystuj między-kanałową bazę wiedzy, aby umożliwić agentom świadczenie spójnej i spersonalizowanej obsługi.

2/3
KALKULATOR CEN →

zAANGAŻOWANIE

Umieszczenie wszystkich funkcji obsługi klienta na pojedynczej, ujednoliconej platformie pozwala twoim agentom na interakcję z klientami w dowolnym czasie, przy pomocy wielu kanałów. Dynamics 365 dla Obsługi Klienta umożliwia także klientom samoobsługę poprzez portale internetowe i społeczności peer-to-peer.

3/3
KALKULATOR CEN →
Złoty Partner Microsoft Dynamics

Microsoft przyznaje najwyższy status złotego partnera w uznaniu za "zaangażowanie, wiedzę oraz zdolności do osiągania sukcesu".

  • Zaangażowania w realizację celów
  • Wiedzy potrzebnej do realizacji projektów o różnej wielkości i złożoności
  • Zdolności do zapewnienia najwyższej jakości usług i wsparcia posprzedażowego
Więcej o ANEGIS →