Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service gromadzi informacje, steruje wszystkimi interakcjami i reaguje na potrzeby klienta.

Wideo o Dynamics 365 dla opieki klienta 1:52′

Omówienie aplikacji Customer Service

Dzięki tej aplikacji Państwa agenci będą mieli możliwość dostarczania klientom oczekiwanych przez nich usług - w każdej chwili, poprzez dowolny kanał. Efektem pracy na rozwiązaniach Customer Service będzie dynamiczna reakcja na zmiany rynku w elastycznym środowisku opartym na chmurze i posiadającym wbudowaną cyfrową inteligencję. Dynamics 365 for Customer Service dostarcza agentom i klientom jednolitą platformę, która udziela potrzebnych odpowiedzi w czasie rzeczywistym.

Doświadczenie

Zintegrowana platforma zapewnia jednolite doświadczenie, gdzie wszystkie interakcje mogą być obsługiwane w jednym miejscu, zarówno na urządzeniu stacjonarnym, jak i mobilnym. Stwarza to agentom dostęp do pełni informacji, dzięki którym mogą podejmować świadome decyzje i zapewniać profesjonalną obsługę.

1/3

Inteligencja

Analiza predykcyjna przekształca dane opisowe w spostrzeżenia wspomagające działanie. Identyfikacja trendów i możliwości oraz koncentracja na aktywnej obsłudze klienta to korzyści wynikające z zastosowania Customer Service. Międzykanałowa baza wiedzy umożliwia agentom świadczenie spójnej i spersonalizowanej obsługi.

2/3

zAANGAŻOWANIE

Umieszczenie wszystkich funkcji obsługi klienta na pojedynczej, ujednoliconej platformie pozwala Państwa agentom na interakcję z klientami w dowolnym czasie, przy pomocy wielu kanałów. Dynamics 365 for Customer Service umożliwia także klientom samoobsługę poprzez portale internetowe i społeczności peer-to-peer.

3/3