Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Customer Service

Zapewniaj obsługę klienta na światowym poziomie.

Omówienie aplikacji Customer Service

Zapewnij swoim agentom możliwość dostarczania klientom oczekiwanych przez nich usług - w każdej chwili, poprzez dowolny kanał. Reaguj dynamicznie na zmiany rynku w elastycznym środowisku opartym na chmurze i posiadającym wbudowaną cyfrową inteligencję. Dynamics 365 for Customer Service zapewnia twoim agentom jednolitą platformę udzielającą w czasie rzeczywistym odpowiedzi, których potrzebują.

Doświadczenie

Daj swoim agentom pełnię informacji umożliwiającą podejmowanie świadomych decyzji i zapewniającą profesjonalną obsługę. Zintegrowana platforma zapewnia jednolite doświadczenie, gdzie wszystkie interakcje mogą być obsługiwane w jednym miejscu, zarówno na urządzeniu stacjonarnym, jak i mobilnym.

1/3

Inteligencja

Wykorzystuj analizę predykcyjną do przekształcenia danych opisowych w spostrzeżenia wspomagające działanie. Identyfikuj trendy i możliwości koncentrując się na aktywnej obsłudze klienta. Wykorzystuj między-kanałową bazę wiedzy, aby umożliwić agentom świadczenie spójnej i spersonalizowanej obsługi.

2/3
KALKULATOR CEN →

zAANGAŻOWANIE

Umieszczenie wszystkich funkcji obsługi klienta na pojedynczej, ujednoliconej platformie pozwala twoim agentom na interakcję z klientami w dowolnym czasie, przy pomocy wielu kanałów. Dynamics 365 for Customer Service umożliwia także klientom samoobsługę poprzez portale internetowe i społeczności peer-to-peer.

3/3
KALKULATOR CEN →
Złoty Partner Microsoft Dynamics

Microsoft przyznaje najwyższy status złotego partnera w uznaniu za "zaangażowanie, wiedzę oraz zdolności do osiągania sukcesu".

  • Zaangażowania w realizację celów
  • Wiedzy potrzebnej do realizacji projektów o różnej wielkości i złożoności
  • Zdolności do zapewnienia najwyższej jakości usług i wsparcia posprzedażowego
Więcej o ANEGIS