Dynamics 365 Enterprise Edition

Dynamics 365 Edycja korporacyjna

Zoptymalizowana dla większych organizacji, łącząca w sobie wszystkie korzyści platform ERP i CRM firmy Microsoft.

Omówienie edycji korporacyjnej

Dynamics 365 Edycja Korporacyjna jest elastyczna i skalowalna, może być uruchomiona w chmurze, w siedzibie lub poprzez wdrożenie hybrydowe. Aplikacje Dynamics 365 są zaprojektowane tak, aby mogły zostać wdrożone szybko i samodzielnie. Umożliwia to rozpoczęcie od małych pakietów rozbudowywania platformy według potrzeb. Dzięki elastycznej subskrypcji i skalowalnym możliwościom, system ten dotrzymuje kroku rozwojowi Państwa firmy.

Edycja korporacyjna zawiera następujące zintegrowane aplikacje:

  • Sprzedaż
  • Obługa klienta
  • Automatyzacja obsługi projektu
  • Marketing
  • Usługi w terenie
  • Usługę Power BI
  • Usługę PowerApps
Kalkulator cen →

Pełne środowisko edycji korporacyjnej

Rozwiązania umożliwiające przyszłą aktualizację

Kompletna integracja

Kompletna integracja aplikacji, którą Dynamics 365 zapewnia w zakresie produktywności i zastosowań biznesowych, zapewnia pełną satysfakcję użytkowania.

Dzięki interoperacyjności aplikacji CRM, Operacji i pakietu Office 365, procesy biznesowe nie wymagają już przeskakiwania z aplikacji do aplikacji. Dzięki nowemu, a zarazem dobrze znanemu interfejsowi Microsoft możesz stworzyć i wysłać fakturę bez opuszczania programu Outlook lub zainicjować szansę sprzedaży w CRM bezpośrednio z wiadomości email.

Inteligentne aplikacje biznesowe

Jako że ilość danych gromadzonych przez przedsiębiorstwa rośnie z wraz z czasem użytkowania, statyczne raporty i proste opisowe analizy stanowią większą przeszkodę niż pomoc.

Edycja Korporacyjna systemu Dynamics 365 bazuje na najnowocześniejszych skryptach sztucznej inteligencji. Eksplorowanie danych z algorytmami Azure Machine Learning pozwala na wgląd w czasie rzeczywistym i przewidywanie przyszłych trendów. Wizualizuj, przeszukuj i udostępniaj ważne informacje wraz z bogatymi interaktywnymi raportami utworzonymi za pomocą wbudowanej usługi Power BI.

Kalkulator cen →

Sztuczna inteligencja

Dynamics 365 działający w chmurze Microsoft Azure udostępnia każdemu użytkownikowi moc najszybszego superkomputera na świecie.

Wielomiliardowa inwestycja firmy Microsoft w unowocześnienie jej infrastruktury chmurowej do szkieletu 25Gbps dziesięciokrotnie obniżyła opóźnienia i pozwala Azure na obsługiwanie aplikacji opartych na sztucznej inteligencji, cognitive computing i sieciach neuronowych.

Kalkulator cen →

Dynamics 365 dla Operacji

Dynamics 365 dla Operacji jest kompleksowymrozwiązaniem do zarządzania działalnością biznesową dla średnich i dużych organizacji. Aplikacja obsługująca Operacji dla Dynamics 365 (dawniej zwana Dynamics AX) jest flagowym pakietem firmy Microsoft przeznaczonym do planowania zasobów przedsiębiorstwa (ERP).

Dynamics 365 dla Operacji obecnie korzysta z pełnej integracji z aplikacjami Dynamics CRM i pakietem Office 365, umożliwiając szybsze procesy biznesowe, lepszą widoczność i optymalizację podejmowania decyzji. Dynamics 365 dla Operacji napędza rozwój firmy dzięki przełomowym możliwościom sztucznej inteligencji. Azure Machine Learning oraz Cortana Intelligence umożliwiają przejście od prostych opisowych analiz do wyprzedzających, wspomagających działanie rekomendacji, zapewniając przedsiębiorstwom przewagę konkurencyjną - od realizacji łańcucha dostaw do spersonalizowanych doświadczeń klientów.

Złoty Partner Microsoft Dynamics

Microsoft przyznaje najwyższy status złotego partnera w uznaniu za "zaangażowanie, wiedzę oraz zdolności do osiągania sukcesu".

  • Zaangażowania w realizację celów
  • Wiedzy potrzebnej do realizacji projektów o różnej wielkości i złożoności
  • Zdolności do zapewnienia najwyższej jakości usług i wsparcia posprzedażowego
Więcej o ANEGIS →