Branża spożywcza

Żywność i napoje

Optymalizacja planowania produkcji i redukcja odpadów – Microsoft Dynamics 365 jest kompleksowym rozwiązaniem adresowanym do złożonych potrzeb branży spożywczej.

Firmy z sektora spożywczego, często wykorzystujące w produkcji świeże składniki, podlegają surowym przepisom, normom i wytycznym dotyczącym bezpieczeństwa oraz jakości żywności. Przedsiębiorstwa stoją przed specyficznymi i złożonymi wyzwaniami – muszą racjonalnie zarządzać kosztami, utrzymywać marże i jednocześnie przestrzegać wymogów regulacyjnych. Plantatorzy, producenci i dystrybutorzy nie nadążą za zmianami, jeśli będą mieć do dyspozycji nieelastyczne i nieintuicyjne systemy.

Rozwiązania firmy ANEGIS dla sektora spożywczego pomagają przedsiębiorstwom osiągać zgodność i wydajność oraz spełniać wymagania jakościowe. Solidne narzędzia pozwalają tworzyć i zarządzać recepturami i formułami oraz prawidłowo oznaczać rzeczywistą wagę produktów w ramach systemu planowania zasobów przedsiębiorstwa. Dzięki silnym bazowym funkcjonalnościom do obsługi zakupów magazynowych, śledzenia, logistyki, handlu i finansów, Dynamics 365 oferuje branży spożywczej doskonałą równowagę pomiędzy wydajnością i zgodnością.

Dzięki rozwiązaniom Dynamics 365 można...

  • Przypisywać zdefiniowane przez użytkownika statusy jakości, aby zapobiec przetwarzaniu określonych partii przez produkcję
  • Przypisać właściwości do partii, w tym datę ważności i datę przydatności do spożycia, zawartość tłuszczu i współczynnik wilgotności
  • Wyszukiwać i śledzić produkty z pełnym wglądem we wszystkie surowce i półprodukty na wszystkich etapach łańcucha dostaw, przy użyciu zautomatyzowanych procesów elektronicznych
1/3
  • Rejestrować i monitorować daty przydatności do spożycia ustalone według klientów i dostawców oraz mieć pewność, że produkty są wydawane kolejno od najkrótszych dat ważności (ang. First Expired First Out - FEFO)
  • Usprawniać wydajność dostaw dzięki wsparciu tras statycznych i doraźnych, sekwencjonowaniu ładunków, optymalizacji tras, centrów dystrybucyjnych i zapasów zarządzanych przez dostawcę
  • Integrować procesy w różnych działach, np. zakupów, produkcji, sprzedaży, księgowości, a także kontrolować koszty wszystkich towarów w kluczowych punktach łańcucha dostaw
2/3
  • Dynamicznie dostosowywać wzory oparte na predefiniowanych proporcjach i skalowaniu oraz ustawiać atrybuty jakościowe i ilościowe partii i produktu, które mogą być dziedziczone przez gotowy towar
  • Planować i śledzić koprodukty i produkty uboczne oraz koszty i obciążenia kredytowe gotowych produktów
  • Używać zintegrowanej aplikacji Power BI, wiodącego w branży rozwiązania analityki biznesowej, do monitorowania i analizowania kosztów każdego komponentu wielopoziomowych wzorów i receptur
3/3

Optymalizacja planowania produkcji

Manualne planowanie produkcji jest podatne na błędy i nieefektywność. Dzięki zautomatyzowanym możliwościom Dynamics 365 dla branży spożywczej, producenci mogą osiągnąć maksymalną produktywność z dostępnych surowców.

System eliminuje błędy, a zmiany planów są sprawnie obsługiwane przy minimalnym przestoju na czyszczenie i przełączanie. Firma może realizować wiele strategii produkcyjnych, w tym konfigurację na zamówienie, montaż na zamówienie, produkcję na magazyn i produkcję na zamówienie. Dzięki elastyczności systemu można sprawnie dostosowywać produkcję do zmian popytu.

Redukcja kosztów

Zaawansowane narzędzia do śledzenia i planowania okresu trwałości produktu umożliwiają optymalną dystrybucję zapasów i eliminację odpadów.

Szczegółowe monitorowanie operacji, śledzenie zużycia i wydajności materiałów pozwala maksymalizować możliwości, a także szybko optymalizować asortyment produktu, aby sprostać zmieniającemu się zapotrzebowaniu. Podejmowanie kluczowych decyzji jest wzmocnione zaawansowaną analizą predykcyjną i uczeniem maszynowym platformy Microsoft w celu kontroli kosztów i utrzymania marż.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form