Produkcja procesowa

Produkcja procesowa

Śledzenie partii, kontrola jakości, zarządzanie recepturami, planowanie w czasie rzeczywistym – Microsoft dostarcza rozwiązania, które wspierają produkcję procesową.

Producenci, którzy zajmują się produkcją procesową, są nieustannie poddawani presji poprawy wydajności operacyjnej. Jednocześnie potrzebują większej elastyczności, żeby szybko reagować na zmienne potrzeby rynku. Platforma do planowania zasobów przedsiębiorstwa (system ERP) musi sprostać problemom, które napotyka produkcja procesowa.

Żywność i napoje, farmaceutyki, farby, chemikalia – w przypadku tych artykułów, system ERP przedsiębiorstwa musi umożliwiać zarządzanie produkcją seryjną, która uwzględnia zmienne składniki i receptury oraz elastyczne trasy produktów. System powinien dostarczać informacji, które pozwolą identyfikować problemy i możliwości w obrębie linii produktowych, procesów produkcyjnych, sieci dystrybucji i rynków.

Lepsze zarządzanie zapasami

Z pomocą wieloobszarowego systemu magazynowania z zintegrowanymi skanerami kodów kreskowych zarządzanie zapasami może być sprawne i wydajne. Dodatkowo wdrożenie ścisłych kontroli podczas rejestracji produkcji pomoże w uzyskaniu bardziej dokładnego stanu zapasów. System umożliwia przypisywanie testów kontroli jakości do przychodzących surowców i uruchomienie produkcji tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte odpowiednie standardy.
1/5

Łatwe zarządzanie wieloma recepturami

Rozwiązania Microsoft umożliwiają gromadzenie różnych wersji receptur oraz archiwizowanie starszych wariantów, przy jednoczesnym wyznaczaniu aktualnych wersji dla produkcji. Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa można nadawać i ograniczać dostęp do przeglądania, zmieniania i zatwierdzania receptur, a także określać dowolną ilość zdefiniowanych przez firmę wartości atrybutów do przeszukiwania receptur. System pozwala na zarządzanie kosztami receptur, w tym kosztami robocizny i ogólnymi, a także planowanym wzrostem kosztu surowców – wszystkie zmiany i aktualizacje są widoczne w czasie rzeczywistym.
2/5

Sprawna rejestracja informacji produkcyjnych

Podczas dokumentowania procesu produkcji można przeprowadzić analizę wydajności partii na podstawie receptury, komórek procesu, daty lub użytkownika, a także rozliczać produkty uboczne. Aby uwzględnić przewidywaną wydajność receptury wystarczy przeprowadzić planowanie wymagań materiałowych.
3/5

Bardziej dynamiczne planowanie

System pozwala na przeglądanie i zmianę harmonogramu według dnia, tygodnia i miesiąca. Elastyczne planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning - MRP) umożliwia dynamiczne tworzenie zamówień zakupu i produkcji w oparciu o zamówienia sprzedaży i prognozy sprzedaży, a także tworzenie zamówień zakupu z każdego przebiegu MRP.
4/5

Uproszczenie procesu zgodności

Korzystanie z identyfikowalności partii pomaga w śledzeniu produktów w systemie od momentu zakupu surowców, przez kilka warstw produkcji, po zamówienia sprzedaży. Wspólny szablon pozwoli na usprawnienie procesu utrzymywania i aktualizacji dokumentów zgodności oraz łatwe tworzenie dokumentów regulacyjnych i kart danych bezpieczeństwa.
5/5

ERP dla produkcji procesowej

Zintegrowane rozwiązanie ERP firmy Microsoft – Dynamics 365 Enterprise Edition – wspiera przedsiębiorstwa z różnych gałęzi produkcji procesowej dzięki połączeniu wszystkich operacji z produkcji, zapasów, magazynowania, zarządzania zamówieniami, obsługi klienta i zarządzania finansami.

ANEGIS oferuje rozwiązania dla produkcji procesowej zbudowane na platformie Dynamics 365, które umożliwiają wprowadzanie produktów na rynek szybciej i rentowniej. Zgromadzenie danych w scentralizowanym systemie pozwala na pełną kontrolę regulacyjną, przy jednoczesnym dostarczaniu partii wydajnie i w ramach specyfikacji.

Dynamics 365 for Finance and Operations, zintegrowany z aplikacjami CRM i Office 365, dostarczany w chmurze lub siedzibie firmy, wykorzystuje uczenie maszynowe do przyspieszenia procesów biznesowych i mądrzejszego podejmowania decyzji.

IoT dla produkcji procesowej

Technologia Internetu rzeczy (IoT) pozwala produkcji procesowej na zbieranie danych z wyposażenia, czujników i urządzeń oraz łączenie ich z danymi i inteligencją systemów zaplecza.

Proces produkcji często zależy od setek zmiennych, które muszą być brane pod uwagę, aby uzyskać idealną, powtarzalną partię. Czujniki IoT zapewniają szczegółową widoczność, która pozwala na optymalizację i regulację procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu inżynierowie procesu mogą precyzyjnie dostroić praktyki kontroli, żeby zwiększyć powtarzalność.

Rozwiązanie IoT może również optymalizować ogólną efektywność wyposażenia, porównywać i obliczać koszty produkcji urządzeń, systemów i linii produkcyjnych, monitorować profile energetyczne maszyn i systemów oraz uruchamiać automatyczne ostrzeżenia o parametrach operacyjnych, które będą inicjować akcje obronne systemu.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form