Produkcja procesowa

Produkcja procesowa

W 2019 roku przedsiębiorcy z sektora produkcji procesowej wydadzą na rozwiązania cyfrowej transformacji ponad 135 miliardów dolarów.

Źródło: IDC, Worldwide Semiannual Digital Transformation Spending Guide, 2018.

Dlaczego producenci chcą inwestować w cyfrowe technologie? Specyfika produkcji procesowej sprawia, że trudno się nią zarządza. Produkowane towary trafiają do odrębnych opakowań, takich jak butelki czy puszki. Materiały i składniki używane w procesie produkcji muszą spełniać określone kryteria, ponieważ podlegają procesom chemicznych, które przekształcają je w końcowy produkt. Tych procesów nie da się cofnąć a wykorzystane komponenty nie nadają się do ponownego użycia. Końcowe produkty mają też wpływ na zdrowie i życie konsumentów.

Producenci muszą skrupulatnie planować receptury produktów, etapy produkcji i dostawy swoich towarów; prowadzić regularne kontrole jakości; redukować odpady. Potrzebują kompleksowego i funkcjonalnego systemu ERP dla produkcji procesowej, który zgromadzi, przetworzy i dostarczy wszystkie dane szybko i bez zakłóceń oraz narzędzi, które zapewnią widoczność procesów na poziomie szczegółu.

Co producent zyskuje w systemie Microsoft Dynamics 365?

Lepsze zarządzanie zapasami

 • Z pomocą wieloobszarowego systemu magazynowania z zintegrowanymi skanerami kodów kreskowych zarządzanie zapasami jest sprawne i wydajne.

 • Wdrożenie ścisłych kontroli podczas rejestracji produkcji pomaga w uzyskaniu bardziej dokładnego stanu zapasów.

 • System umożliwia przypisywanie testów kontroli jakości zarówno do przychodzących surowców, jak i do wytworzonych półproduktów i wyrobów gotowych.

 • Uruchomienie produkcji może nastąpić tylko wtedy, gdy zostaną osiągnięte odpowiednie standardy jakościowe dla określonych surowców i półproduktów.

1/5

Łatwe zarządzanie wieloma recepturami

 • Rozwiązania Microsoft umożliwiają gromadzenie różnych wersji receptur oraz archiwizowanie starszych wariantów, przy jednoczesnym wyznaczaniu aktualnych wersji dla produkcji.

 • Dzięki wbudowanym funkcjom bezpieczeństwa można nadawać i ograniczać dostęp do przeglądania, zmieniania i zatwierdzania receptur.

 • System pozwala na zarządzanie kosztami receptur, w tym kosztami robocizny i różnego rodzaju narzutami, a także planowanym wzrostem kosztu surowców – wszystkie zmiany i aktualizacje są widoczne w czasie rzeczywistym.

 • W aplikacji jest dostępne planowanie kosztowe i materiałowe według określonych receptur – system może planować zakup różnych surowców w kolejnych miesiącach, jeśli producent chce zmienić recepturę, według której produkuje wyrób.

 • System umożliwia stosowanie zamienników – można sprawnie zarządzać wykorzystaniem różnego typu surowców, nie wstrzymując produkcji z powodu braku konkretnego materiału.

 • Można definiować różne receptury w zależności od wielkości wykorzystywanych maszyn skorelowanych z ilością uzyskiwaną z receptury.

2/5

Sprawne zarządzanie informacjami produkcyjnymi

 • Podczas dokumentowania procesu produkcji można przeprowadzić analizę wydajności partii na podstawie receptury, komórek procesu, daty lub użytkownika, a także rozliczać produkty uboczne. Aby uwzględnić przewidywaną wydajność receptury wystarczy przeprowadzić planowanie wymagań materiałowych.

 • Przy odpowiedniej konfiguracji systemu można w jednym kroku rejestrować zarówno czas pracy (jednego pracownika lub całej brygady), jak i rozliczenie materiałowe związane z daną operacją produkcyjną lub całym zleceniem.

3/5

Dynamiczne planowanie

 • System pozwala na przeglądanie i zmianę harmonogramu według dnia, tygodnia i miesiąca.

 • Elastyczne planowanie zapotrzebowania materiałowego (ang. Material Requirements Planning - MRP) umożliwia dynamiczne tworzenie zamówień zakupu i produkcji w oparciu o zamówienia sprzedaży i prognozy sprzedaży, a także tworzenie zamówień zakupu z każdego przebiegu MRP.

 • System umożliwia tworzenie wielu planów, dzięki czemu jedne z nich – długookresowe mogą być wykorzystywane do tworzenia budżetów i ustalania kontraktów długoterminowych, inne do planowania średnio i krótkookresowego.

 • W przypadku awarii możemy łatwo przeplanować wszystkie zaprogramowane operacje z jednego urządzenia na inne, nie zakłócając planu drugiego urządzenia lub przeplanować, uwzględniając decyzję o kolejności zleceń.

4/5

Uproszczenie procesu zgodności

 • Korzystanie z identyfikowalności partii pomaga w śledzeniu produktów w systemie od momentu zakupu surowców, przez kilka warstw produkcji, po zamówienia sprzedaży.

 • Wspólny szablon pozwoli na usprawnienie procesu utrzymywania i aktualizacji dokumentów zgodności oraz łatwe tworzenie dokumentów regulacyjnych i kart danych bezpieczeństwa.

5/5

ERP dla produkcji procesowej

Zintegrowane rozwiązanie ERP firmy Microsoft – Dynamics 365 Enterprise Edition – wspiera przedsiębiorstwa z różnych gałęzi produkcji procesowej dzięki połączeniu wszystkich operacji z produkcji, zapasów, magazynowania, zarządzania zamówieniami, obsługi klienta i zarządzania finansami.

ANEGIS oferuje rozwiązania dla produkcji procesowej zbudowane na platformie Dynamics 365, które umożliwiają wprowadzanie produktów na rynek szybciej i rentowniej. Zgromadzenie danych w scentralizowanym systemie pozwala na pełną kontrolę regulacyjną, przy jednoczesnym dostarczaniu partii wydajnie i w ramach specyfikacji.

Dynamics 365 for Finance and Operations, zintegrowany z aplikacjami CRM i Office 365, dostarczany w chmurze lub siedzibie firmy, wykorzystuje uczenie maszynowe do przyspieszenia procesów biznesowych i mądrzejszego podejmowania decyzji.

IoT dla produkcji procesowej

Technologia Internetu rzeczy (IoT) pozwala produkcji procesowej na zbieranie danych z wyposażenia, czujników i urządzeń oraz łączenie ich z danymi i inteligencją systemów zaplecza.

Proces produkcji często zależy od setek zmiennych, które muszą być brane pod uwagę, aby uzyskać idealną, powtarzalną partię. Czujniki IoT zapewniają szczegółową widoczność, która pozwala na optymalizację i regulację procesów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu inżynierowie procesu mogą precyzyjnie dostroić praktyki kontroli, żeby zwiększyć powtarzalność.

Rozwiązanie IoT może również optymalizować ogólną efektywność wyposażenia, porównywać i obliczać koszty produkcji urządzeń, systemów i linii produkcyjnych, monitorować profile energetyczne maszyn i systemów oraz uruchamiać automatyczne ostrzeżenia o parametrach operacyjnych, które będą inicjować akcje obronne systemu.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form