Produkcja powtarzalna

Produkcja powtarzalna

91% producentów uważa, że dane pozyskiwane z maszyn połączonych siecią i przekazywane przez ludzi poprawią procesy decyzyjne i zmniejszą koszty produkcji.

Źródło: Annual Manufacturing Report 2018 (The Manufacturer).

Produkcja powtarzalna potrzebuje elastycznego planowania, aby reagować na warunki rynkowe, które nieustannie się zmieniają. W tym typie produkcji ważny jest jej wolumen, dlatego materiały muszą być sprawnie przekazywane do hali produkcyjnej i dostosowane czasowo do procesu produkcji. Procesy biznesowe wymagane w powtarzalnym środowisku nie są dostępne w standardzie większości systemów do planowania zasobów przedsiębiorstwa – systemów ERP. Rozwiązania Microsoft zapewniają ciągłość procesów i pozwalają producentom dostarczać wysokiej jakości towary w odpowiednich ilościach i na czas.

Odpowiedni system powinien wyróżniać się zwinnością i elastycznością – musi umożliwiać zwiększanie efektywności kluczowych procesów przy jednoczesnym wsparciu tych obszarów, których procesy działają prawidłowo. Starsze systemy ERP nie zawsze radzą sobie z takimi zadaniami, nie dostosowują się do zmiennych potrzeb klientów i wymagań rynku.

Komplikacje pojawiają się też w obszarze dystrybucji. Wydajne przenoszenie kosztów okazuje się niewystarczające. Dlatego system do planowania zasobów przedsiębiorstwa musi sprostać wyzwaniom w zakresie efektywnej kontroli zapasów, zmiennych przepisów i wykorzystaniu nowych technologii do optymalizacji produkcji.

Kalkulacja przyszłego popytu

 • Producenci nie zawsze dysponują harmonogramami zapotrzebowania od klientów. Usługa w chmurze Microsoft Azure Machine Learning wybiera najlepszy model ewaluacji i dostarcza kluczowe wskaźniki wydajności do oceny dokładności prognoz.

 • Dzięki technikom i narzędziom uczenia maszynowego można przewidzieć przyszłe potrzeby na podstawie historycznych transakcji. Im więcej danych dostarczymy do systemu, tym proponowane prognozy są dokładniejsze.

1/4

Lepsza widoczność procesów w skali globalnej

 • Rozwiązania Microsoft ułatwiają zarządzanie halą produkcyjną dzięki obszarom roboczym, przewodnikom po zadaniach oraz instrukcjom postępowania dostosowanym do pracy operatorów i kierowników.

 • Wgląd w operacje jest możliwy na każdym urządzeniu i w każdym miejscu, co pozwala na zwiększenie produktywności w oddziale lokalnym i lepszą widoczność globalną.

2/4

Wydajne zarządzanie zapasami

 • Towary mogą być śledzone według ich wymiarów i lokalizacji, w tym hali, magazynu, palety, lokacji, partii i numeru seryjnego.

 • Microsoft dostarcza systemy do kontroli zapasów i metody do ich wyceny.

 • Dzięki zaawansowanemu podziałowi zapasów można obniżyć koszty ich gromadzenia i poprawić ich rotację.

 • Generowanie kart Kanban (w przypadku zastosowania produkcji oszczędnej) do zarządzania produkcją pozwala na bieżącą aktualizację zapasów według realizowanej produkcji i zmniejszania się ilości zapasów na hali produkcyjnej potrzebnej do ciągłej produkcji.

3/4

Poprawa zarządzania jakością

 • Usprawnione procesy biznesowe zapewniają wysoką jakość produktów, lepszą kontrolę jakości i identyfikowalność partii towarów. Pozwalają też na wydajne zarządzanie procesem testowania.

 • Przy użyciu zleceń kwarantanny można przenieść do magazynu kwarantanny te towary, które muszą przejść kontrolę jakości. Kontrolę jakości można także przeprowadzać na hali produkcyjnej dla półproduktów, a nawet w trakcie trwania procesu produkcyjnego (kontrola międzyoperacyjna).

 • W wyniku kontroli jakości materiały i półprodukty mogą otrzymać odpowiedni status kontroli jakości (definiowalny), który w zależności od parametrów pozwoli na ich wykorzystanie, wymusi konieczność poprawy lub przeznaczy do utylizacji.

4/4

System ERP dla przedsiębiorstw produkcji powtarzalnej

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition to rozwiązanie, które jest elastyczne, ponieważ zostało zaprojektowane z myślą o wprowadzaniu w nim zmian i dostosowywaniu go do potrzeb przedsiębiorstw. Za podstawę służy mu doskonałość operacyjna.

Dzięki aplikacjom dostępnym w Dynamics 365 dział obsługi klienta może aktywnie poszukiwać możliwości produkcyjnych, magazynowych i transportowych, żeby sprostać wymaganiom klientów. Zasoby, produkcja i logistyka oraz obszary robocze dostosowane do roli mogą być dostępne w dowolnym miejscu, na dowolnym urządzeniu.

Producenci ze złożonymi potrzebami w obszarze dystrybucji skorzystają z rozwiązania Microsoft, które pracuje na doskonałość operacyjną i logistyczną przedsiębiorstwa, a także zapewnia pełen wgląd w procesy i kontrolę na każdym etapie łańcucha dostaw.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form