Produkcja na zamówienie

Produkcja na zamówienie

83% producentów uważa, że nowe technologie cyfrowe przyspieszą innowacje w projektowaniu i realizacji procesów.

Źródło: Annual Manufacturing Report 2018 (The Manufacturer).

Projekty, na których opiera się produkcja na zamówienie, wymagają specyficznego opracowania technicznego, zarządzania produkcją, planowania i rozliczania kosztów. Producenci oczekują narzędzi i usług, które będą wspierać ich pracę. Innowacyjne rozwiązania Microsoft upraszczają tworzenie projektów, szacowanie wydatków i zarządzanie jakością w przedsiębiorstwach realizujących produkcję na zamówienie – ETO (Engineer-to-Order).

Częste i złożone zmiany w projektach, długi etap pracy nad projektem wstępnym, nieodpowiednie ujęcie kosztów czy ograniczony zestaw narzędzi do analizy opłacalności projektu to część wyzwań, przed którymi stoi produkcja na zamówienie.

Standardowe systemy ERP zaprojektowane dla modelu produkcji powtarzalnej nie sprostają wyzwaniom produkcji na zamówienie oraz produkcji powiązanej z projektami. ANEGIS wykorzystuje swoje doświadczenie w adaptacji rozwiązań Microsoft Dynamics, aby spełnić szczególne wymagania producentów ETO. Dostarcza system, który wspiera projekty o długim czasie realizacji – a takie są projekty produkcji na zamówienie. Dzięki temu firmy nie muszą modyfikować swoich rozwiązań ERP, żeby dostosować je do modelu biznesowego ETO. Niedopasowane rozwiązania technologiczne prowadzą do wyższego stopnia awaryjności, pogorszenia jakości i zwiększenia kosztów produkcji. ANEGIS wdraża rozwiązania Dynamics 365 ze specjalnie zaprojektowanymi funkcjonalnościami dla każdego aspektu cyklu produkcyjnego ETO, od pomysłu do realizacji, integrując inżynierię z czynnościami produkcyjnymi, usprawniając kluczowe procesy, takie jak szacowanie i wycena oraz fakturowanie postępu.

Co można wykonywać w Microsoft Dynamics 365?

Szybko i łatwo tworzyć kosztorysy i wyceny

 • Funkcjonalności systemu wspierają szacowanie kosztów i wycenę projektów na zamówienie, a także tworzenie ocen wyceny na podstawie czasu, wartości, zapotrzebowania materiałowego i marszrut produkcji.

 • System pozwala na wprowadzanie wyceny według przewidywanych kosztów. W ten sposób można zminimalizować ryzyko przeinwestowania.

 • Łatwe kopiowanie części projektu pozwala na szybkie wykorzystanie elementów powtarzalnych w projektach. Jednocześnie możliwości kontroli zmian w całym życiu projektu mogą pokazywać kto, kiedy i z jakiej przyczyny wprowadził zmiany.

 • Funkcjonalności systemu pozwalają na wprowadzanie wielu powiązanych ze sobą zmian jednocześnie, do każdej zmiany przypisując inne osoby odpowiedzialne za nadzór, realizację, wykonanie i inne czynności związane ze zmianą.

1/7

Przygotowywać precyzyjne i elastyczne plany projektów

 • Rozwiązania Microsoft umożliwiają wydajne planowanie zasobów dla każdego klienta. Utrzymują także wgląd w procesy produkcji, aby pracownicy mogli śledzić postępy i wychwytywać problemy oraz sprawować kontrolę nad rzeczywistymi kosztami każdego projektu.

 • Planowanie: od projektu wstępnego, przez projekt właściwy i jego podział na etapy, zadania projektowe, które mogą być powiązane z wieloma zleceniami produkcyjnymi, aż po konkretne operacje technologiczne w zleceniach produkcyjnych. Planowanie oczywiście może postępować w trakcie realizacji projektu.

2/7

Włączyć projektowanie i inżynierię do produkcji

 • Integracja inżynierii z procesami produkcji i zakupów usprawnia pracę kluczowych specjalistów w każdym dziale firmy.

 • Dzięki funkcjonalnościom Dynamics 365 jest łatwiej utworzyć zestawienie materiałowe w systemie ERP bezpośrednio z rysunków zawartych w systemach projektowania wspomaganego komputerowo. Rysunki także są dostępne dla realizujących dane czynności.

 • Można wymusić obowiązek przeczytania instrukcji przed rozpoczęciem wykonywania zadań produkcyjnych, co ma duże znaczenie dla procedur jakościowych.

3/7

Wykorzystać potężne możliwości zakupowe

 • Dostęp do wielu zakupowych przepływów pracy, technik i raportów ułatwia pracownikom spełnić specyficzne wymogi każdego projektu. Na przykład zamówienia zakupu mogą być przeznaczone na magazyn lub bezpośrednio dla projektu i można je wprowadzić ręcznie lub automatycznie w określonym czasie.

 • Zakupy są planowane w odpowiednim momencie (z uwzględnieniem buforów bezpieczeństwa) i już w chwili składania zamówienia mogą mieć przypisaną odpowiednią lokalizację dostawy, tak aby w zamówieniu ująć także koszty transportu, ceł lub inne opłaty, które powinny być wliczone do kosztów projektu.

 • W produkcji na zamówienie często zdarzają się unikalne zakupy wyłącznie pod dany projekt – wtedy mamy możliwość prowadzenia uproszczonych zakupów – bez konieczności wprowadzania wielu parametrów np. ceny, oceny surowca, dostawcy itp. – jak czyni się w przypadku częstych zakupów.

4/7

Zarządzać efektywnie planowaniem i harmonogramowaniem produkcji

 • Aplikacje Microsoft wspomagają organizację produkcji na zamówienie: zaawansowane planowanie i harmonogramowanie, gromadzenie danych z hal produkcyjnych i zarządzanie przepływami pracy.

 • Przy odpowiedniej parametryzacji system nie pozwoli na zaplanowanie realizacji, w której zasoby (lub kluczowe zasoby) nie są dostępne. Podobnie jest z materiałami. Taki sposób planowania z jednej strony zabezpiecza przed zaplanowaniem niemożliwych do realizacji zadań a z drugiej pozwala na właściwe zarządzanie kooperacją i zlecanie zadań, których nie możemy lub nie chcemy z jakiegoś powodu wykonywać sami.

5/7

Korzystać z funkcjonalności księgowych dostosowanych do procesów ETO

Plusem systemu jest szeroka gama funkcjonalności zaprojektowanych specjalnie pod kątem wymogów księgowych w produkcji na zamówienie. Dzięki nim można wykonywać kalkulacje rzeczywistych kosztów pracy, określać przychody w trakcie trwania projektu i wydajnie zarządzać rozliczeniami okresowymi.

6/7

Sprawnie zarządzać serwisem poinstalacyjnym i procesami gwarancyjnymi

Fachowy serwis techniczny i wydajne zarządzanie częściami zmiennymi pomogą wykorzystać potencjał sprzedażowy, jaki drzemie w obsłudze poinstalacyjnej, a także zwiększyć satysfakcję klientów.

7/7

Zarządzanie cyklem życia produktu (ang. product lifecycle management - PLM) dla produkcji ETO

Rozwiązanie ANEGIS PLM, zintegrowane z Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, umożliwia producentom z branży ETO ujednolicenie procesów inżynieryjnych, produkcyjnych, finansowych i obsługi klienta.

Jedno źródło danych dla całej firmy – CAD, PLM, ERP i Office – eliminuje błędy i niespójności danych. Wszystkie zmiany inżynieryjne i produkcyjne, które na siebie oddziałują, mogą być zarządzane za pomocą jednego rozwiązania.

Dzięki rozwiązaniom ANEGIS PLM można...

 • Tworzyć, planować i wdrażać zmiany produktowe z uwzględnieniem wszystkich zależności w sprzedaży, inżynierii, zakupach i produkcji
 • Generować wykaz przypadków wpływu zmiany w obrębie produktu na inne projekty produktu
 • Analizować wpływ zmiany produktu na marszruty i produkcję w toku (zamówienia sprzedaży, zamówienia dla produkcji, zamówienia zakupu, zapasy itp.)
 • Grupowo zastępować lub usuwać część z tych miejsc zestawienia materiałowego, w których jest ona używana
 • Zarządzać całym procesem konfiguracji, począwszy od wyceny, przez inżynierię, po produkcję, za pomocą jednego systemu
 • Upewnić się, że dane z CAD i ERP są zawsze zsynchronizowane z dwukierunkową wymianą metadanych plików 2D/3D CAD
 • Mapować i realizować procesy biznesowe od początku do końca – sprzedaż, inżynieria, zakupy i produkcja – na jednej platformie
 • Tworzyć, bez kodowania, niestandardowe aplikacje systemów do zarządzania jakością (Quality Management System – QMS), aby spełnić określone wymagania jakościowe
 • Tworzyć szablony najlepszych praktyk przepływu pracy z prostym, graficznym mechanizmem typu przeciągnij-upuść
Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form