Produkcja dyskretna

Produkcja dyskretna

85% producentów przyznaje, że wykorzystuje cyfrowe technologie do przekształcania swojej działalności, od projektowania po zaangażowanie i utrzymanie klientów.

Źródło: Annual Manufacturing Report 2018 (The Manufacturer).

Produkcję dyskretną charakteryzuje duża zmienność zasobów i krótkie cykle życia produktów. Producenci muszą dbać o zgodność produktów z przepisami i łatwość identyfikacji swoich wyrobów. Duża konkurencja pod względem zróżnicowania sprawia, że ta jednostkowa i zmienna produkcja potrzebuje systemu do elastycznego planowania, zarządzania i śledzenia procesów, aby sprostać oczekiwaniom klientów. Inteligentne aplikacje biznesowe Dynamics 365 upraszczają procesy produkcji dyskretnej.

Produkcja dyskretna wykorzystuje unikalny zestaw surowców i technologii, które nadają charakter jej wyrobom. Staje też przed specyficznymi dla branży wyzwaniami, którym może sprostać zaawansowany system do planowania zasobów przedsiębiorstwa (system ERP dla produkcji dyskretnej). Przed wyborem najbardziej odpowiedniego rozwiązania należy zamodelować procesy firmy, żeby wiedzieć, czego oczekiwać od takiego systemu. Dynamiczne i elastyczne rozwiązanie pozwala zorganizować produkcję w sposób zapewniający realizację zmieniających się potrzeb i wymagań klientów. Zaawansowane funkcjonalności dopasowane do wytwarzania jednostkowych produktów o łatwo definiowalnej strukturze ułatwią planowanie i sterowanie kluczowymi procesami.

Optymalne wykorzystanie istniejących oraz nowych źródeł danych połączonych rozwiązaniami IoT, pozwala producentom z obszaru produkcji dyskretnej zrozumieć wyzwania i plany strategiczne klientów, a następnie wykorzystać tę wiedzę do opracowania odchudzonych procesów biznesowych (lean management) z sieciami dystrybucji i dostawy bazujących na potrzebach rynku. Wdrożenie takich procedur wzmacnia relacje z klientami, zwiększa wydajność produkcji i przyspiesza rozwój firmy.

Co zapewnia Microsoft Dynamics 365?

Dokładne szacowanie i wycenę

  • Integracja finansów i gospodarki materiałowej, a także operacji technologicznych pozwala na precyzyjne kosztorysowanie i raportowanie w czasie rzeczywistym. Bazując na tych informacjach można sporządzać oferty bardziej dopasowane do potrzeb klientów i do możliwości przedsiębiorstwa.

1/5

Integrację współpracy i komunikacji

  • System pozwala na synchronizację komunikacji pomiędzy inżynierami, producentami i podwykonawcami.

  • Aby wyeliminować konieczność ręcznego wprowadzania numerów części i zestawień materiałowych przez inżynierów można zintegrować system ERP z programem CAD.

2/5

Elastyczne planowanie produkcji

  • Dane z całego łańcucha dostaw można wykorzystać do skutecznego reagowania na zmiany i problemy.

  • Integracja planowania i realizacji zapewni zespołowi pełną widoczność i kontrolę zamówień, materiałów, wydajności oraz jakości.

3/5

Lepszą obsługę klienta

  • Rozwiązania Microsoft dostarczają zespołowi obsługi klienta narzędzi do szybkiego generowania ofert, niestandardowych konfiguracji produktów w punkcie sprzedaży, ustalania specjalnych cen i określania dokładnych dat dostawy zakupionego towaru.

  • System daje możliwość samoobsługi klienta i koordynacji wielokanałowej komunikacji z odbiorcami. Współpraca z klientem może również obejmować pracę nad projektowaniem nowych produktów.

4/5

Komunikację w czasie rzeczywistym między wszystkimi pracownikami łańcucha dostaw

  • Aby połączyć planowanie, harmonogramowanie, produkcję i dostawy w jeden płynny, niezawodny proces warto zsynchronizować się z partnerami i dostawcami.

  • Dzięki systemowi pracownicy mają wgląd w czasie rzeczywistym w dane pochodzące z różnych obiektów i działów. Optymalizacja planowania w celu zminimalizowania zapasów jest możliwa przy jednoczesnym spełnieniu wymagań klienta.

5/5

ERP dla produkcji dyskretnej

Microsoft Dynamics 365 Enterprise Edition umożliwia producentom z branży produkcji dyskretnej wdrażać, przyspieszać i podtrzymywać inicjatywy w zakresie oszczędnej produkcji. System dostarcza narzędzia i rozwiązania, które usprawniają procesy, zmniejszają ilość odpadów, optymalizują operacje stymulowane przez popyt i promują ciągłe doskonalenie.

Możliwość planowania i śledzenia operacji na hali produkcyjnej za pomocą jednego systemu pozwala wykorzystywać jak najefektywniej linie produkcyjne. Cały obraz pracy jest w zasięgu wzroku – od zaplecza biurowego po halę produkcyjną – dzięki dokładniejszemu spojrzeniu na popyt krótkoterminowy można budować ścisłe partnerstwa w całym rozszerzonym łańcuchu dostaw.

Inteligentne aplikacje Dynamics 365 wspomagają oszczędne procesy biznesowe, zarządzanie biznesem sterowane popytem oraz dostarczają zestaw narzędzi, który pozwala na połączenie rozszerzonego łańcucha dostaw. To wydajne i skuteczne rozwiązanie o zdefiniowanym zwrocie z inwestycji dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

IoT dla produkcji dyskretnej

Różnorodność i złożoność produktów się zwiększa, podczas gdy cykle życia produktów stają się coraz krótsze. Produkcja dyskretna potrzebuje lepszych sposobów na optymalizację procesów i poprawę wydajności.

Ręczne raportowanie stanu produkcji do systemu ERP skutkuje nieefektywnym planowaniem produkcji. Rozwiązaniem mogą być urządzenia IoT, które dostarczają dokładny czas każdej operacji prosto do systemu, co pozwala na precyzyjne harmonogramowanie i konserwację zapobiegawczą maszyn.

Połączenie hali produkcyjnej z systemami zaplecza – łączenie fizycznych i cyfrowych systemów – prowadzi do stworzenia nowego środowiska przemysłowego. Nowa przestrzeń charakteryzuje się maszynami zdolnymi do agregowania, analizowania i działania na podstawie danych, aby podejmować decyzje produkcyjne w czasie rzeczywistym, a także samoregulującą się logistyką, która reaguje na nieoczekiwane zmiany w produkcji.

Cyfrowa transformacja technologii produkcyjnych jest znana pod hasłami „przemysł 4.0” i „inteligentna fabryka”. Redukcja kosztów i poprawa możliwości technologii, takich jak czujniki, chmura obliczeniowa i uczenie maszynowe, sprawiły, że cyfrowa transformacja stała się dostępna dla producentów każdej wielkości.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form