Branża produkcyjna

Produkcja

Zmniejsz koszty i osiągaj wyższe marże. Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations i Azure IoT zapewniają korzyści ekonomiczne i wyższą produktywność na każdym poziomie działalności produkcyjnej.

Aby odnosić sukcesy, firmy coraz częściej muszą dostosowywać się do błyskawicznych zmian środowiska biznesowego — czy to w zakresie zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, pomiarów wyników dostawców, zaspokajania nowych potrzeb klientów, czy szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Usługa Dynamics 365 for Finance and Operations (wcześniej znana pod nazwą Microsoft Dynamics AX) umożliwia firmom standaryzację, usprawnienie i przyspieszenie procesów produkcji. Zintegrowany system znacząco poprawia planowanie i podejmowanie decyzji, a także zwiększa przejrzystość wszystkich operacji biznesowych.

Dzięki natywnej funkcji analizy biznesowej Power BI usługa Dynamics 365 daje producentom i dystrybutorom szczegółową wiedzę o łańcuchu dostaw bez konieczności wyszukiwania informacji w wielu systemach. Lepsza dostępność właściwych informacji pozwala organizacjom na zapewnienie dobrej jakości produktów oraz dostarczanie ich w odpowiednim czasie.

Doświadczenie branżowe firmy ANEGIS

Produkcja seryjna
Produkcja seryjna
Zwiększ przejrzystość i wydajność harmonogramów produkcji seryjnej.
Produkcja procesowa
Produkcja procesowa
Skróć czas wprowadzania produktów na rynek, zwiększ produktywność oraz usprawnij łańcuch dostaw.
Produkcja jednostkowa
Produkcja jednostkowa
Popraw planowanie produkcji w celu wyeliminowania wąskich gardeł, marnotrawstwa i okresów bezczynności sprzętu.

DZIĘKI Microsoft DYNAMICS 365 TWOJA FIRMA MOŻE...

Usprawnić i zintegrować wszystkie procesy zarządzania produkcją
 • Zmniejsz zapasy surowców, skróć okresy zamknięcia i czas przygotowania produkcji
 • Zwiększ produkcję bez wzrostu kosztów ogólnych
 • Zmniejsz koszty operacyjne przez wprowadzenie jednej spójnej platformy zamiast kilku znacząco różniących się systemów
1/4
Zyskać pełną kontrolę nad planowaniem zasobów i tworzeniem harmonogramów
 • Automatycznie zmieniaj plany sekwencji produkcyjnych w razie zmiany zapotrzebowania w zakresie sprzedaży
 • Zoptymalizuj wykorzystanie zapasów surowców po każdej zmianie planu
 • Korzystaj ze statycznych i dynamicznych planów głównych na potrzeby sprawnego prognozowania i zmiany harmonogramów na żądanie
 • Na bieżąco twórz listy składowe (BOM) i trasy wariantów sprzedażowych oraz produkcyjnych
2/4
Szczegółowo kontrolować koszty
 • Wyświetlaj realizowane działania wraz z aktualnymi kosztami i harmonogramami
 • Unikaj potencjalnych opóźnień i przekraczania kosztów
 • Zmniejsz koszty magazynowania przez stosowanie zasad odpowiedniego czasu składowania
3/4
Poprawić dostęp do danych o znaczeniu krytycznym i ich widoczność
 • Zoptymalizuj i zautomatyzuj ważne decyzje dotyczące zakupów, sprzedaży i produkcji
 • Dynamicznie przyspieszaj, opóźniaj lub łącz zamówienia zakupu i prac zewnętrznych odpowiednio do zmian zapotrzebowania
 • Monitoruj sprzedaż i stan zleceń produkcji w czasie rzeczywistym, aby spełniać wymagania klientów
4/4

Produkcja seryjna i jednostkowa

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations to kompletny pakiet oprogramowania ERP dla produkcji.

Aplikacja Finance and Operations uwzględnia specyficzne metody zarządzania produkcją seryjną i jednostkową. Oba rodzaje produkcji mogą być połączone w ramach tego pojedynczego systemu. Ponadto moduły produkcyjne i projektowe są w pełni zintegrowane tak, że kompilacje oparte na projektach jednostkowych, zawierające wiele unikalnych zestawień materiałowych, mogą być zarządzane w ramach systemu pracy w toku i na podstawie stopnia zaawansowania.

Internet rzeczy (IoT)

ANEGIS wdraża rozwiązania IoT w celu integracji fabrycznych systemów realizacji produkcji (MES) z systemami ERP i CRM.

Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym zapewniają informacje o krytycznym znaczeniu dla planu produkcji, co pozwala na śledzenie i monitorowanie wydajności zasobów, przekształcanie procesów operacyjnych i łańcucha dostaw, a także ulepszanie zarządzania stanami magazynowymi.

partner w zakresie produkcji

Firma ANEGIS Consulting ma szczegółową wiedzę i udokumentowane doświadczenie w branży produkcyjnej.

Możemy dostarczyć kompletne rozwiązanie ERP dostosowane do unikatowych wymagań danej firmy, co pomoże jej w reagowaniu na zmiany i osiągnięciu przewagi nad konkurencją

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form