Branża produkcyjna

Produkcja

Co zyskuje produkcja dzięki rozwiązaniom Microsoft? Optymalizację procesów, lepszą wydajność i obniżenie kosztów.

Aby odnosić sukcesy, firmy coraz częściej muszą dostosowywać się do błyskawicznych zmian środowiska biznesowego — czy to w zakresie zmian w zarządzaniu łańcuchem dostaw, pomiarów wyników dostawców, zaspokajania nowych potrzeb klientów, czy szybszego wprowadzania produktów na rynek.

Usługa Dynamics 365 for Finance and Operations (wcześniej znana pod nazwą Microsoft Dynamics AX) umożliwia firmom standaryzację, usprawnienie i przyspieszenie procesów produkcji. Zintegrowany system znacząco poprawia planowanie i podejmowanie decyzji, a także zwiększa przejrzystość wszystkich operacji biznesowych.

Dzięki natywnej funkcji analizy biznesowej Power BI usługa Dynamics 365 daje producentom i dystrybutorom szczegółową wiedzę o łańcuchu dostaw bez konieczności wyszukiwania informacji w wielu systemach. Lepsza dostępność właściwych informacji pozwala organizacjom na zapewnienie dobrej jakości produktów oraz dostarczanie ich w odpowiednim czasie.

Doświadczenie branżowe firmy ANEGIS

Produkcja seryjna
Produkcja seryjna
Zwiększamy przejrzystość i wydajność harmonogramów produkcji seryjnej.
Produkcja procesowa
Produkcja procesowa
Skracamy czas wprowadzania produktów na rynek, zwiększamy produktywność oraz usprawniamy łańcuch dostaw.
Produkcja jednostkowa
Produkcja jednostkowa
Poprawiamy planowanie produkcji w celu wyeliminowania wąskich gardeł, marnotrawstwa i okresów bezczynności sprzętu.
Produkcja na zamówienie (ETO)
Produkcja na zamówienie
Integrujemy wszystkie aspekty złożonych zadań projektowania i produkcji na zamówienie (ETO).

DZIĘKI MICROSOFT DYNAMICS 365 Państwa FIRMA MOŻE...

Usprawnić i zintegrować wszystkie procesy zarządzania produkcją
 • Zmniejszyć zapasy surowców, skrócić okresy zamknięcia i czas przygotowania produkcji
 • Zwiększyć produkcję bez wzrostu kosztów ogólnych
 • Zmniejszyć koszty operacyjne przez wprowadzenie jednej spójnej platformy zamiast kilku znacząco różniących się systemów
1/4
Zyskać pełną kontrolę nad planowaniem zasobów i tworzeniem harmonogramów
 • Automatycznie modyfikować plany sekwencji produkcyjnych w razie zmiany zapotrzebowania w zakresie sprzedaży
 • Zoptymalizować wykorzystanie zapasów surowców po każdej zmianie planu
 • Korzystać ze statycznych i dynamicznych planów głównych na potrzeby sprawnego prognozowania i zmiany harmonogramów na żądanie
 • Na bieżąco tworzyć listy składowe (BOM) i trasy wariantów sprzedażowych oraz produkcyjnych
2/4
Szczegółowo kontrolować koszty
 • Wyświetlać realizowane działania wraz z aktualnymi kosztami i harmonogramami
 • Unikać potencjalnych opóźnień i przekraczania kosztów
 • Zmniejszać koszty magazynowania przez stosowanie zasad odpowiedniego czasu składowania
3/4
Poprawić dostęp do danych o znaczeniu krytycznym i ich widoczność
 • Zoptymalizować i zautomatyzować ważne decyzje dotyczące zakupów, sprzedaży i produkcji
 • Dynamicznie przyspieszać, opóźniać lub łączyć zamówienia zakupu i prac zewnętrznych odpowiednio do zmian zapotrzebowania
 • Monitorować sprzedaż i stan zleceń produkcji w czasie rzeczywistym, aby spełniać wymagania klientów
4/4

Produkcja seryjna i jednostkowa

Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations to kompletny pakiet oprogramowania ERP dla produkcji.

Aplikacja Finance and Operations uwzględnia specyficzne metody zarządzania produkcją seryjną i jednostkową. Oba rodzaje produkcji mogą być połączone w ramach tego pojedynczego systemu. Ponadto moduły produkcyjne i projektowe są w pełni zintegrowane tak, że kompilacje oparte na projektach jednostkowych, zawierające wiele unikalnych zestawień materiałowych, mogą być zarządzane w ramach systemu pracy w toku i na podstawie stopnia zaawansowania.

Internet rzeczy (IoT)

ANEGIS wdraża rozwiązania IoT w celu integracji fabrycznych systemów realizacji produkcji (MES) z systemami ERP i CRM.

Zbieranie i analiza danych w czasie rzeczywistym zapewniają informacje o krytycznym znaczeniu dla planu produkcji, co pozwala na śledzenie i monitorowanie wydajności zasobów, przekształcanie procesów operacyjnych i łańcucha dostaw, a także ulepszanie zarządzania stanami magazynowymi.

partner w zakresie produkcji

Firma ANEGIS posiada szczegółową wiedzę i udokumentowane doświadczenie w branży produkcyjnej.

Możemy dostarczyć kompletne rozwiązanie ERP dostosowane do unikatowych wymagań danej firmy, co pomoże jej w reagowaniu na zmiany i osiągnięciu przewagi nad konkurencją.

Microsoft Dynamics 365 for Operations
Zapraszamy do bezpłatnej demonstracji
Po wpisaniu danych kontaktowych, nasz konsultant niezwłocznie sie z Państwem skontaktuje.
Thank you for contacting us. One of our consultants will contact you as soon as possible.
Oops! Something went wrong while submitting the form