Branża dystrybucyjna

Dystrybucja

Dystrybucja musi być elastyczna, szybka i innowacyjna – takie oczekiwania wobec dystrybutorów mają sprzedawcy, którzy uczestniczą w cyfrowej transformacji, podaje raport 2018 Tech Distribution Outlook.

Ekspansja innowacyjnych technologii nie omija działalności dystrybucyjnej. Wraz ze zwiększającymi się możliwościami firm zwiększają się oczekiwania klientów. Aby im sprostać potrzebna jest optymalna strategia zarządzania wszystkimi procesami biznesowymi. Dzięki zaawansowanym systemom ERP dla dystrybucji, które usprawniają działania, klienci mogą liczyć na niższe ceny usług dystrybucyjnych, krótsze terminy dostawy oraz szczegółowe informacje przekazywane na bieżąco każdym kanałem komunikacyjnym.

Z pomocą Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations (dawniej Microsoft Dynamics AX) dystrybucja może precyzyjnie odpowiadać na potrzeby rynku. System usprawnia i automatyzuje najważniejsze procesy biznesowe dystrybucji, od przyjmowania zamówień po uzupełnienie zapasów. Wbudowana usługa Power BI, jedno z najbardziej zaawansowanych rozwiązań business intelligence na rynku, zapewnia wgląd w całą działalność firmy w czasie rzeczywistym i wysyła prewencyjne ostrzeżenia menedżerom i klientom, gdy zidentyfikuje problem.

Dynamics 365 charakteryzuje się tym, że integruje różnorodne informacje, o zapasach, sprzedaży, zakupach i finansach, pochodzących z różnych lokalizacji. Każda operacja biznesowa jest wzbogacana mocą uczenia maszynowego i inteligencji predykcyjnej, aby dostarczać informacje potrzebne do podejmowania trafnych decyzji.

DZIĘKI MICROSOFT DYNAMICS 365 dystrybucja MOŻE...

 • Wykorzystywać klucze alokacji pozycji i okresów, aby przypisywać prognozy do poszczególnych elementów
 • Konsolidować prognozy sprzedaży i zakupów w jedną prognozę zapasów
 • Uzyskać zestawienie aktualnie dostępnych zapasów w danym magazynie
 • Uzyskać szczegółowe informacje o bieżącej sytuacji dla dowolnej pozycji albo cechy składowania, lub ich dowolnej kombinacji
 • Poddać wybrane pozycje magazynowe kwarantannie za pomocą zlecenia kwarantanny, można to wykonać zarówno manualnie, jak i automatycznie podczas przyjmowania pozycji
1/4
 • Sprawdzić zapasy poddane kwarantannie na dowolnym etapie procesu kontroli jakości
 • Określać różne zasady lokalizacji i magazynowania zarówno na poziomie magazynu, jak i na poziomie pozycji
 • Określać lokalizacje magazynowe na pięciu poziomach: magazyn, korytarz, regał, półka oraz pojemnik
 • Nadać pojedynczej pozycji lub grupie pozycji unikalny numer do śledzenia
 • Utrzymywać wiele kodów kreskowych dla każdej pozycji
2/4
 • Określać miejsce składowania na podstawie reguł dotyczących rozmiaru, objętości i wysokości
 • Przydzielać magazynowanie w oparciu o priorytet lokalizacji komplementacyjnej, a następnie lokalizacje buforowe
 • Udostępniać pozycje w zapasach od ręki, natychmiast po zaksięgowaniu ich w dzienniku przyjazdu
 • Mieć możliwość ręcznego lub automatycznego sugerowania lokalizacji przybycia i wyjścia zgodnie z ustawieniami magazynowania i pozycji
 • Wysyłać do odbiorcy drogą elektroniczną zaawansowane zawiadomienia o wysyłce (ASN)
3/4
 • Otrzymywać zlecenia wyjściowe z pozycji zamówień sprzedaży lub pozycji zamówień produkcyjnych
 • Generować zlecenia wyjściowe jako rekwizycje do magazynu
 • Definiować wysyłki tak, aby prowadziły do tworzenia optymalnych tras kompletacji
 • Drukować etykiety paletowe, etykiety lokalizacyjne i etykiety listów przewozowych zawierające kody kreskowe
4/4

Optymalizacja poziomów zapasów

Aby zachować konkurencyjność dystrybutorzy muszą umieć przewidzieć i zareagować na zmiany oczekiwań klientów końcowych.

Logistyka w systemie Microsoft Dynamics 365 oferuje zaawansowane funkcje prognostyczne, które wspierają długoterminowe planowanie i pomagają zoptymalizować poziomy zapasów, osiągnąć krótszy czas rotacji i precyzyjną realizację zamówień. System umożliwia tworzenie prognoz sprzedaży i zakupów w oparciu o pozycje i okresy oraz wykorzystywać nieograniczoną liczbę modeli prognostycznych do symulowania różnych scenariuszy. Aby szybko prognozować przepływ środków pieniężnych można przenieść prognozy pozycji do prognozy w księdze głównej.

Zwiększona wydajność magazynów

Dynamics 365 for Finance and Operations posiada funkcje do automatyzacji procesów kompletacji, optymalizacji układu, eliminacji martwych pól i usuwania zbędnych czynności.

Inteligentne narzędzia zapewniają elastyczność w definiowaniu układu magazynu w zależności od zmieniających się potrzeb; automatycznie identyfikują optymalną lokalizację składowania produktów na podstawie charakterystyki produktu i stref magazynowych. Zautomatyzowane procesy kompletacji określają najbardziej logiczną sekwencję miejsc kompletacji, co pozwala zoptymalizować trasy kompletacji, przyspieszyć realizację zamówień i szybciej reagować na unikalne potrzeby klientów.

Prognozy dla dystrybucji na 2018 rok
Prognozy dla dystrybucji na 2018 rok
"W 2018 roku branża dystrybucyjna osiągnie największy progres w wykorzystaniu technologii chmurowych."
Tech Distribution Outlook, 2018
"Prawie 75% sprzedawców oczekuje, że w 2018 roku dystrybutorzy dostosują swoje operacje do zmieniających się potrzeb biznesowych."
Global Technology Distribution Council, 2018